Historien

Rygge flystasjon ble bygget av de tyske okkupantene og stod ferdig i sept 1943.
Flyplassen ble bygget mellom dagens Rygge jernbanestasjon og Rygge kirke. Rullebanen, bygget av tresviller, var 1140m lang og 40m bred. Messerschmitt 109 og Ju 52 opererte fra flyplassen. De siste tyske soldatene forlot Rygge i juni 1946. I 1949 ble flyskolen opprettet på Rygge og var i aktivitet frem til nov 1951 da skolen ble flyttet til Eggemoen.

Stortinget vedtok å starte bygging av Rygge hovedflystasjon i 1950 og flyplassen var operativ fra september 1954. Flyplassen ble bygget mellom dagens E-6 og Vansjø på et myrlendt skogsområde. Rullebanen er på 2500 m.

Fra flyplassen var operativ og frem til år 2000 opererte det flere typer jagerfly på Rygge hovedflystasjon, bl F84 Thunderjet, F86 Sabre, F5 Freedom Fighter og F16 Fighting Falcon. I tillegg har DA 20 Jet Falcon EW og UH1B, SP 412 og Sea King helikopter operert fra Rygge flystasjon.

Rygge hovedflystasjon hadde sin glansperiode fra 1954 og frem til år 2000 da jagerskvadronene ble vedtatt nedlagt og/eller flyttet til andre deler av landet. Navnet Rygge hovedflystasjon ble endret til Rygge flystasjon i år 2000.

Den operative delen av Rygge flystasjon er vedtatt nedlagt fom 1. aug 2014. Med unntak av en helikopterving og Redningshelikopter vil det ikke operere luftmilitær aktivitet fra Rygge flystasjon fom 2016.
 
I 2007 startet kommersiell luftfart fra Rygge flystasjon under navnet Moss Lufthavn Rygge med et årlig passasjerbelegg på 1,7 mill passasjerer.
Publisert 9. desember 2013 17:23..