ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2993

Kontakt oss

Alle henvendelser vedrørende din tjeneste i Heimevernet skal rettes til din områdesjef. Kontaktinformasjon til områdesjefen din finner du i informasjonsskrivet som følger innkallingen.
Publisert 9. desember 2013 17:24. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 15. januar 2019 15:24.