Historien

Lutvann leir i Oslo ble bygd av tyske styrker i 1942, og i forbindelse med frigjøringen av Norge i 1945 overtok Milorg leiren.Leiren ble kort tid etter krigen hovedkvarter for den militære etterretningstjenesten.
Luftforsvarets sambandsskole ble opprettet her i 1945. Senere ble det en teknisk og operativ skole for luftforsvarets elektroniske sambandsmidler, både bakkebaserte og flybaserte. Teknisk radarutdanning ble også gjennomført her. Fra 1953 het skolen flyvåpenets sambands- og radarskole og fra 1965 Luftforsvarets befalskole for sambands- og radarpersonell. Skolen ble flyttet til Kjevik i 1977 og innlemmet i den tekniske skolen som var der tidligere.

Den 06.12.1946 ble Heimevernet (HV) opprettet. Konseptet for oppbygging og virkemåte var hentet fra Milorg, den offisielle motstandsbevegelsen i Norge under 2.verdenskrig.

 Fra 1976 fikk Heimevernet ansvaret for leiren og et omfattende restaureringsarbeid ble satt i gang. Før dette hadde Stor-Oslo HV-02 som det da het lokaliteter over hele byen.

I 2013 ble det tatt i bruk et nytt flerbruksbygg for Heimevernet i Lutvann leir. Nybygget ble etablert i vestlig del av leiren, og omfatter et øvings- og oppsetningssenter for innsatsstyrkene i Oslo og Akershus (HV-02). Det vil også romme nødvendige lager- og garasjefasiliteter. Prosjektet har gitt HV-02 gode og moderne lokaler.
Publisert 15. mai 2014 12:48..