Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-03.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2995

Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03

HV-03 holder til i Heistadmoen leir ved Kongsberg. Distriktssjef er oberstløytnant Morten Sundal.

​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Telemark og Buskerud. Sjef HV-03 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).


Kommando

Sjef HV-03 utøver sin kommando gjennom 16 områdesjefer og 1 innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03, Gunnerside, består av rundt 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevern​sloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-03 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Buskerud og Telemark. Distriktet omfatter hele 39 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i ansvarsområdet. 


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-03s distriktsstab på Heistadmoen består av 25 fast tjenestegjørende offiserer og 20 sivilt ansatte. 

Distriktsstaben i HV-03 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 


• Territorielt ansvar: Telemark og Buskerud 
Stab og oppsetningssted i Heistadmoen leir
16 HV-områder
Innsatsstyrke Gunnerside
45 fast ansatte

Publisert 15. mai 2014 12:32. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 10. mai 2019 13:17.