Informasjon om HV-03

Heistadmoen er senter for all drift av Heimevernet i Buskerud og Telemark. Her driver vi i stort omfang utdanning av befal og soldater, for oppdragsløsning i vakthold og sikring.

HV har gjennomgått en spennende og omfattende omorganisering de siste årene. Denne prosessen pågår fortsatt, men vi er på god vei mot det ”nye, moderne Heimevernet”. I 2008 skal Heimevernet være i stand til å løse oppdrag i både innland og utland.

På våre sider kan du lese om utdanning av Innsatsstyrkene og Forsterkningsstyrkene, samt alle andre sider av driften. Innsatsstyrkene har navnet Gunnerside i HV-03. Gunnerside var sluttdelen av Tungtvannsaksjonen på Rjukan under krigen, og er du med her er du samtidig en del av en stolt norsk, militær tradisjon.

For deg som har vært soldat og befal, og kan tenke deg å være med igjen, kan vi tilby en variert, lærerik og spennende utdanning og tjeneste.

Publisert 2. april 2013 14:29..