Informasjon om HV-05

Terningmoen leir ved Elverum er senter for all drift av Heimevernet i Hedmark og Oppland. Her driver vi i stort omfang utdanning av befal og soldater, for løsing av oppdrag i vakthold og sikring.

Hjemmesiden til HV-05 er under konstruksjon! HV-05 ønsker derfor innspill til hvordan sidene kan bli bedre. Send gjerne dine innspill på mail til hv-05.kontakt@mil.no.

Publisert 2. april 2013 14:18..