Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2997

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08

HV-08 holder til i Vatneleiren utenfor Sandnes. Distriktssjef er oberst Bjørn Arild Siljebråten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oberst Bjørn Arild Siljebråten ble utnevnt som sjef for HV-08 i august 2016. Han kom fra stillingen som sjef operasjonsavdelingen i Hærstaben.

Siljebråten startet sin tjeneste i Forsvaret i 1981. Han gikk befalskolen for artilleriet i 1984. Han har i tillegg til krigsskole I og II, stabsskole og gjennomført sjefskurset på Forsvarets høyskole. Bjørn Arild har i tillegg to år på Forsvarshøgskolan i Stockholm.

Distriktssjefen har bred sjefstjeneste, stabstjeneste og skoletjeneste. Han har blant annet vært bataljonssjef i artilleriet og stabssjef i brigade nord. 

Sjefen og hans hverdag

Oberst Siljebråten​ er sjef for 27 områdesjefer og to innsatstyrkesjefer. Det daglige virke til sjefen handler i stor grad om å lage gode sikkerhetsløsninger for samfunnet vårt og samarbeide bredt med en rekke aktører på vegne av Forsvaret. Herunder inngår samarbeid med lokale aktører som politiet, fylkesmann, objekteiere osv., distriktssjefen deltar jevnlig på møter med både etater, objekteiere og i ulike fora for å være best mulig rustet til å møte de utfordringene samfunnet vår kan bli utsatt for.


 

Ansatte og drift

Til daglig jobber det 37 personer i distriktsstaben, 35 militære og to sivile. Deres oppgaver er; stabsarbeid, drift, utdanning og styrkeproduksjon, materiell, videreutvikle planverk for trening, øvelser og beredskap, i fellesskap med våre kollegaer i Forsvaret og en rekke sivile aktører.
 
 

Ansvarsområdet

Distriktssjefen er territorialsjef på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvaret, og området til HV-08 spenner fra Haugalandet i nord, ned mot Lista i sør, og til Risør i Øst. Området er veldig variert med masse bebyggelse, offentlige kontor, petroleumsvirksomhet, næringsliv og trafikk, både på land og til sjøs.

HV-08 skal beskytte befolkning og viktig infrastruktur i Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland. Agderfylkene har til sammen 300 000 innbyggere og arealet er 16 438 kvadratkilometer, fordelt på 30 kommuner. De ti byene i Agder er: Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Mandal, Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør.
 
Rogaland har over 450 000 innbyggere fordelt over 9 375 kvadratkilometer. Befolkningen er mest konsentrert på Nord-Jæren der de to byene Stavanger og Sandnes er vokst sammen til ett tettsted. De sentrale delene av Haugalandet i aksen Haugesund-Kopervik-Åkrehamn er et annet be­folk­nings­tyng­de­punkt i Rogaland. De ni byene i Rogaland er: Bryne, Egersund, Haugesund, Jørpeland, Sandnes, Sauda (by), Skudeneshavn, Stavanger og Åkrehamn/Veavågen.​

• Territorielt ansvar: Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland
​ ​​Stab og oppsetningssted i Vatneleiren
• 27 HV-områder
• Innsatsstyrkene Osprey og Varg
• 37 fast ansatte

Publisert 5. desember 2014 17:18. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 19. mai 2020 14:50.