hv_998_stillingensomområdeshv_998_stillingensomområdeshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=777/media/PubImages/20190331KL_FH2B0199.jpg
hv_998_stillingensomområdeshv_998_stillingensomområdeshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=778/media/PubImages/20190331KL_FH2B0180.jpg
hv_998_stillingensomområdeshv_998_stillingensomområdeshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=779/media/PubImages/20190331KL_FH2B0190.jpg
hv_998_stillingensomområdeshv_998_stillingensomområdeshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=780/media/PubImages/hv-09_halo.jpg

Stillingen som områdesjef for Setesdal HV-område er ledig.

Stillingen er et verv, og er tillagt kapteins (kapteinløytnants) grad. Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal. Områdesjefstillingen er på åremål.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge og gjennomføre pålagte oppdrag
  • Administrere, organisere og trene HV-området i henhold til føringer fra sjef HV-08
  • Samarbeide med relevante sivile myndigheter, objekteiere og organisasjoner med samfunnssikkerhetsansvar.
  •  Rapportering

Kvalifikasjoner

  • Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal.

Personlige egenskaper

  • Ønskelig med ledererfaring

Vi tilbyr

• Stillingen avlønnes i 8-9 % i statens lønnsregulativ for kapteiner, for tiden lønnstrinn 55 (kr 480 600 brutto per år). Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for graden. Lønnsordningen er tre-delt og består av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.  Uansett hvilken stilling du har er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke.

Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved «naturkatastrofer» leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet. 

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 holder til i Vatneleiren ved Sandnes og omfatter fylkene Agder og Rogaland.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som Abedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Legg ved attester og vitnemål.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Områdesjef er et verv, og en bistilling, som søker må håndtere i tillegg til eventuelt annet arbeid.  Områdesjefen i Setesdal HV-område leder en militæravdeling på størrelse tilsvarende et kompani. Grunnet oppdraget er det jevnlig aktivitet. 

For mer informasjon vennligst kontakt HV-08 ved major Tore Bjørheim tlf 5134 3930 eller send mail til hv-08.g3@mil.no. 

Søknadsfrist 31. juli  2019.

Søknad med dokumetasjon sendes hv-08.g1@mil.no.

Publisert 6. mai 2019 14:01. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 12. juli 2019 09:53.