Bergenhus heimevernsdistrikt 09Bergenhus heimevernsdistrikt 09http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2998

Bergenhus heimevernsdistrikt 09

Bergenhus heimevernsdistrikt 09 (HV-09) holder til på Bergenhus festning i Bergen. Distriktssjef er oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen.

​​​HV-09 er en militær beredskapsorganisasjon som primært løser militære oppdrag, men støtter også politiet og andre samfunnsetater dersom det blir anmodet om det. Distriktsstaben har rundt 50 forskjellige kontaktpunkter mot andre militære og sivile aktører og deltar jevnlig på møter med samarbeidspartnere, etater, objekteiere og forskjellige fora for å være best mulig forberedt på å møte mulige sikkerhetsutfordringer. HV-09s ansvarsområde omfatter Hordaland fylke og søndre del av Sogn og Fjordane fylke.

Distriktssjef oberstløytnant Christoffer T Knutsen er lokal territoriell sjef på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, noe som innebærer:

- Daglig ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt med egne og tildelte styrker etter gjeldende operasjonsplaner og –ordrer, direktiver, konsepter og instrukser.
- Daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, utvalgte kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter.

• Territorielt ansvar: Hordaland og søndre del av Sogn og Fjordane
• Stab og oppsetningssted i Bergenhus
• 19 HV-områder
• Innsatsstyrke Bjørn West
• 28 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 18:35. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 11. desember 2019 09:22.