Informasjon

Distriktet omfattar heile Hordaland og Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og har det territorielle ansvaret for dette området.

Distriktsstaben har hovudkvarter på Bergenhus festning. HV-09 er delt inn i to innsatsstyrker og ei lang rekke vernepliktige HV-områder.

Distriktets innsatsstyrke Bjørn West består av frivillige soldatar som trener inntil 25 dagar i året medan HV-områdene består av vernepliktige som blir kalla inn til øving om lag ei veke i året.

I tillegg til dette driv Heimevernet ein utstrakt utdannings- og kursverksemd. Bergenhus heimevernsdistrikt 09 blei, som resten av Heimevernet, første gong etablert i 1946.

Æresbanderolar: Bjelkefeiden
Stene gard 1658
Trondheim 1658
Halden 1660

Gyldenløvefeiden
Vænersborg 1676
Marstrand-Carlsten 1677

Den store nordiske krig
Jasmund-Neutief 1715
Moss 1716
Dynekilen 1716
Fredriksten 1718
Marstrand-Carlsten 1719
Krigane 1808-1814
Berby 1808

Den andre verdskrigen
Vosseavsnittet 1940
Valdres 1940

Publisert 2. desember 2013 22:54..