Bergenhus heimevernsdistrikt 09Bergenhus heimevernsdistrikt 09http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2998

Informasjon til befal og mannskaper

På denne siden finner du som soldat informasjon relevant for din tjeneste i Bergenhus heimevernsdistrikt 09.

Du kan laste ned årets informasjonshefte fra Bergenhus heimevernsdistrikt 09 her.


Her finner du treningstidspunkt for avdelinger i HV-09. Endringer kan forekomme. Listen er ajourført​ 19.01.2018

Avdeling

Type trening

Tidspunkt befal

Tidspunkt mannskaper

Hv09 000 Distrikttstab

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

16-22.april


Hv09 001 Stabsområdet

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Hv09 002 Sambandsområdet

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Hv09 102 Os

Mannskapstrening

Oktober/november

Oktober/november

Hv09 103 Voss

Befalstrening

12-16.mars


Hv09 201 Ytre Sogn

Befalstrening

3-7.september


Hv09 202 Indre Sogn

Befalstrening

3-7.september


Hv09 203 Indre Hordaland

Befalstrening

3-7.september


Hv09 204 Nordhordland

Mannskapstrening

14-19.mars

16-19.mars

Hv09 205 Ytre Hordaland

Mannskapstrening

12.sept.-17.sept.

14.sept-17.sept

Hv09 206 Bergen Øst

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Hv09 207 Haakonsvern

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Hv09 208 Bergen

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Hv09 209 Ytre Hardanger

Befalstrening

5-9.mars


Hv09 210 Fana

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Hv09 211 Inder Hardanger

Befalstrening

27-31. august


Hv09 212 Kvinnherad

Befalstrening

27-31. august


Hv09 213 Sunnhordland

Befalstrening

27-31. august


Hv09 214 Mongstad

Mannskapstrening

06-11.mars

08-11.mars

Hv09 215 Sture

Mannskapstrening

03-08.juni

05-08.juni

Hv09 216 Kollsnes

Mannskapstrening

12-17.september

14-17.september

Hv09 217 Bergen Syd

Mannskapstrening - Bjørgvin 18

18-23.april

19-22.april

Publisert 1. februar 2016 08:49.. Sist oppdatert 6. april 2018 09:26.