Bergenhus heimevernsdistrikt 09Bergenhus heimevernsdistrikt 09http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2998

Informasjon til befal og mannskaper

På denne siden finner du som soldat informasjon relevant for din tjeneste i Bergenhus heimevernsdistrikt 09.

Lokale kurs for HV-09 i 2019

Troppsjefskurs: 11.03-22.03

Grunnleggande lagførerkurs: 12.06-21.06 og 06.11-15.11

Vidaregåande lagførarkurs gevær: 12.06-21.06

Publisert 1. februar 2016 08:49.. Sist oppdatert 1. februar 2019 13:44.