Historien

HV-11's historie bygger på en lang tradisjon som også omfatter Infanteriregiment (IR) 11's historie gjennom snart 400 år.
Det meste av treningene og øvelsene foregår med utgangspunkt i et oppsettingssted, og deretter på objekt, eller den tar utgangspunkt i de to garnisonene som tilhører distriktet; Setnesmoen og Firda kaserne, som er landets eldste ekserserplass.

Setnesmoen ekserserplass kan føres tilbake til 1785, da Romsdalske kompani benyttet plassen. I 1818 ble den første kontrakt for leie av grunn til ekserserplassen opprettet. Dagens leieavtale er fra 1905 og omfatter ca 1.500 mål. Leirens første store utbygging var i 1890 årene. Dette som et ledd i unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Leiren var viktig i mobilisering av IR 11’s styrker i 1940. Regimentes styrker deltok på Dombås og i Nåverdalen. Tyskernes bombing i 1940 ødela flere bygninger men i løpet av krigsårene ble flere «tyskerbrakker» satt opp.

Regimentet løste oppdraget sitt i aprildagene 1940, hvor de bl.a. nedkjempet tyske fallskjermtropper på Dombås og dermed åpnet for retretten for kongehus og regjering gjennom Åndalsnes og Molde.

I tillegg til regimentets aner, som i fortiden omfattet territoriet i dagens Romsdal og Sunnmøre, viderefører dagens HV-11 historien til gamle HV-10 og IR 10 i Sogn og Fjordane, samt generasjoner av nordmøringer som har kjempet under IR 12's fane.

HV-11 overtok leiren fra IR 11 i 1995 og i 2004 ble HV-11’s distriktsstab etablert på Setnesmoen i nye kontorlokaler.
Publisert 15. mai 2014 12:27..