Trøndelag heimevernsdistrikt 12Trøndelag heimevernsdistrikt 12http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3000

Trøndelag heimevernsdistrikt 12

HV-12 holder til på Værnes garnison i Stjørdal. Distriktssjef er oberst Jens Christian Junge.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Trøndelag fylke. Sjef HV-12 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Kommando

Sjef HV-12 utøver sin kommando gjennom 27 områdesjefer og en innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylket og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Trøndelag heimevernsdidtrikt 12 har videre en innsatsstyrke. Innsatsstyrke Rype som består av rundt 300 befal og mannskaper. Disse trener inntil 25–30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).
 

Ansvarsområde

HV-12 skal beskytte befolkning og viktig infrastruktur i Trøndelag, et område hvor det bor rundt 450 000 mennesker fordelt på 47 kommuner. Det er en lang rekke viktig infrastruktur som vi skal verne om på vegne av samfunnet vårt. Norges kanskje viktigste militære objekt, Ørland flystasjon ligger i HV-12s ansvarsområde. 

Trøndelag fylke har både en lang kyst og en grense mot Sverige. Til sammen dekker fylket et område på drøye 41 000 kvadratkilometer og er landets femte mest folkerike fylke.  ​
 

Organisering og nøkkelinformasjon

HV-12s distriktsstab på Værnes består av 50 offiserer og spesialister, 27 sivilt ansatte og 50 soldater.

Distriktsstaben i HV-12 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. samt Støtte til rotasjonsstyrken fra USMC.​

• Territorialt ansvar: Trøndelag
• Stab og oppsetningssted på Værnes garnison
• 27 HV-områder
• Innsatsstyrke Rype
• 77 fast ansatte

Publisert 5. desember 2014 17:05. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 21. april 2020 11:49.