Historien

Værnes garnison ligger lokalisert på nordsiden av flystripa på Værnes mens den sivile luftfarten holder til på sørsiden. Leiren har lang tradisjon som åsted for militær aktivitet.
I vikingtiden var Værnes høvdingsete og allerede fra slutten av 1600-tallet ekserserte norske styrker i området. Staten kjøpte Værnes gård til bruk som ekserserplass i 1887og på 1900-tallet ble Værnes en av landets første flyplasser. Under første verdenskrig økte aktiviteten på Værnes og leiren ble opprustet for å møte de utfordringene som krigen medførte.

Under den andre verdenskrig spilte Værnes flyplass en sentral rolle i tyskernes planer for felttoget i Norge og tyskerne bygde ut flyplassen i stor stil, Værnes var tyskernes viktigste flyplass i Norge.

Heiemvernet startet å bruke leiren i 2005 når Heimevernets utdanningssenter Værnes (HVUV) ble opprettet. Distriktsstaben HV-12 flyttet til Værnes i 2005 når HV-12 og HV-13 ble slått sammen til en avdeling. Værnes garnison har en meget godt utbygd infrastruktur som stadig er utviklet gjennom de siste hundre år.

Leiren ligger rett utenfor Stjørdal sentrum og det finnes mindre områder som kan brukes til øving innenfor leirgjerdet og en innendørs skytebane samt filmskytebane. Utenfor leiren ligger øvingsfelt og skytebaner i kort avstand fra garnisonen.
Publisert 6. desember 2013 13:44..