hv_1051_ledigvervhv_1051_ledigvervhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=971/media/PubImages/20190918SS_12.jpg

Ledig verv

Ledig verv som områdesjef i Sannan HV-område

Ved Trøndelag HV-distrikt 12 er det ledig verv som områdesjef i Sannan HV-område 12214.  Vervet er tillagt kapteins (kapteinløytnants) grad. Alle kategorier befal, inkl HV-befal kan søke stillingen. Søkerne bør fortrinnsvis være bosatt innenfor eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

Områdesjefskontrakter inngås for 5 år, med mulighet for forlengelse.

Stillingene godtgjøres tilsvarende 9% av lønnstrinn 55 i Statens lønnsregulativ. I tillegg tilkommer et skattefritt administrasjonstillegg på kr 1600,- pr mnd, for bla dekning av kontorhold og telefon.

Tiltredelsesdato: 1 feb 2020.


Søknad sendes: 

Mail: hv-12.kontakt@mil.no eller pr post til Trøndelag HV-distrikt 12, Postboks 66, 7501 Stjørdal.

Søknadsfrist  18. november 2019.

Spørsmål om stillingen og betingelser forøvrig kan rettes til HV-12 på 

tlf 74836710/95259556.


Publisert 22. oktober 2019 12:13. av Tore Ellingsen.