Informasjon om HV-16

HV-16 består av en distriktsstab med fast tjenestegjørende befal og sivile. Avdelingen består av en innsatsstyrke og en forsterkningsstyrke, samt et luftheimevernsområde.

I forbindelse med Kvalitetsreformen i Heimevernet 2005, ble HV-distriktene 15 i Narvik og 16 på Setermoen nedlagt. Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 ble opprettet i Bjerkvik i Narvik kommune, og har det territorielle ansvaret for nordre Nordland og Troms fylke med tre politidistrikt og 41 kommuner.

HV-16 har innsatsstyrke Claymore. Distriktet utgjør sammen med Finmark HV-17   region 4.

Publisert 2. april 2013 14:45..