HV-16 under Øvelse Nivlheim i 2015HV-16 under Øvelse Nivlheim i 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ùvelse nivlheim 2015_151007_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5258
HV-16 med innsatsstyrke Anklet under Øv. Joint VikingHV-16 med innsatsstyrke Anklet under Øv. Joint Vikinghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Anklet på øvJoint Viking 2015 i Finnmark_150309_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5257HV-16 med innsatsstyrke Anklet under Øvelse Joint Viking i fjor. Foto: Heimevernet
Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3002

Soldatinformasjon fra HV-16

Her finner du relevant informasjon for deg som er soldat eller befal i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16.
​​​​​FORORD FRA SJEFENOle Kristian Karlsen
Oberst / distriktssjef HV-16
​​

Jeg vil aller først benytte anledningen til å takke befal og mannskaper ved Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 for den meget gode innsatsen i 2016. 

2016 var et meget bra operativt år for HV-16. Vi fikk ytterligere progresjon som har medført økt operativ evne, økt kvalitet i områdetreninger, økt befalskorps og økt styrkestruktur.  Æren for den positive utviklingen har vi i fellesskap.

Jeg vil spesielt fremheve det gode humøret og det positive engasjementet mange av dere utviser i forbindelse med årlig trening. Dette til tross for at mange av dere sitter «stuck» i deres egen tidsklemme, og i utgangspunktet ikke har tid til å delta på årlig trening eller kurs.

I 2017 fortsetter vi med omvæpning, prioriterer utdanning av lagførere og gode områdetreninger.  I tillegg vil vi prioritere kompetanseheving på avdelingsvåpen. Noen områder skal også omstruktureres til HV-geværområder. Dette arbeidet starter opp i løpet av året. 

HV-16 har fortsatt mange lagførere som ikke har gjennomført grunnkurs lederskap og lagførerkurs samt en del lagførerstillinger som ikke er bemannet. Med andre ord mangler de viktig kompetanse.  Grunnkurs lederskap og lagførerkurset er meget gode kurs, og jeg oppfordrer de av dere som er interessert i å bli befal eller som ønsker større utfordringer om å ta kontakt med områdesjefen. Kursene er også relevante ift ditt sivile liv og vil tilføre deg en nyttig kompetanse. Tilbakemeldingene etter hvert kurs er udelt positive.  Mer informasjon om kursene finner du på internettsidene våre. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa preges av usikkerhet, en økt terrortrussel, store folkevandringer, og hjemme i Norge ser vi en betydelig økning i mengden «ekstrem-vær». I sum gir dette en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. For oss innebærer de nye utfordringene at vi må kunne reagere raskere på de nye utfordringene, og at alle avdelinger alltid må ha et tilfredsstillende treningsnivå. 

HV-16 sitt primære oppdrag er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Vi skal derfor gjennomføre mange av våre treninger og øvelser i tilknytning til slike samfunnsfunksjoner. 

Vi skal også videreføre det meget gode samarbeidet som vi har med de andre «blålysetatene», og HV-16 skal være synlig i lokalmiljøet. 

Vel møtt til en utfordrende årlig trening i 2017.


ÅRSPlan for HV-16

Datoene for gjennomføring er tentative og endringer kan forekomme.​​

ØVELSE/TRENING

 

Periode

HV-16001 Stabsområdet

Øv Heimdall

Uke 36

HV-16002 Sambandsområde

Øv Heimdall

Uke 36

HV-16103 Ofoten URS-område

Øv Heimdall/ÅT

Uke 36

HV-16201 Lofoten 

Omvæpningstrening

Uke 38

HV-16202 Vesterålen

Omvæpningstrening

Uke 38

HV-16203 Evenes

Øv Heimdall

Uke 36

HV-16204 Bjerkvik

Befalstrening

Uke 40

HV-16205 Hinnøya OK-område

Øv Heimdall

Uke 36

HV-16206 Harstad

Øv Heimdall

Uke 36

HV-16207 Gisund

Omvæpningstrening

Uke 17

HV-16208 Målselv/Balsfjord

Befalstrening

Uke 41

HV-16209 Bardu/Salangen

Omvæpningstrening

Uke 19

HV-16210 Tromsøya

Befalstrening

Uke 42

HV-16211 Tromsøysund

Befalstrening

Uke 44

HV-16212 Lyngenlinja

Befalstrening

Uke 42

HV-16213 Tromsø

Befalstrening

Uke 42 

HV-16301 Sørreisa LUHV

Omvæpningstrening

Uke 14

Claymore innsatsstyrke

JV-17

Uke 10 - 11

Claymore innsatsstyrke

Øv Claymore

Uke 23

Claymore innsatsstyrke

Øv Høst

Uke 40


Ny tilføring HV-16


Uke 44

Oppsamlingsøvelse


Uke 47

Sambandsøvelse


Uke 37​


Samlinger, konkurranser og utvekslinger​​​​​​

Treningskonferanse 1


Uke 4

Treningskonferanse 2


Uke 18

Treningskonferanse 3


Uke 22

Sjefsmøte

Uke 24 og 48​


Plan for årets Lokale kurs

Datoene for gjennomføring er tentative, og endringer kan forekomme. Ta kontakt med personelloffiser eller områdesjef i ditt område dersom du ønsker å delta på kurs.

Lagførerkurs, samband


Uke 8

Vognførerkurs feltvogn


Uke 6 - 7

Grunnkurs lederskap


Uke 12-13

Lagførerkurs, gevær


Uke 24 - 25

Lagførerkurs, gevær 


Uke 34 - 35

San nivå 2


Uke 46


Publisert 3. februar 2016 20:50. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 16. februar 2017 11:18.