Historien

Distriktskommando Finnmark ble etablert på Skoganvarre i begynnelsen av april 1945.
Da Skoganvarre ikke egnet seg til en større militærleir, ba oberst Arne Dagfin Dahl (daværende sjef for Distriktskommando Finnmark) ingeniørsjefen om å rekognosere for en ny leir ved Nedrevannet. Etter godkjenningen av anbefalingene til ingeniørsjefen, ble skytefeltgrensene tegnet inn på kart og sendt til regjeringen i London.

I mai 1946 ga DKN (Distriktskommandoen for Nord-Norge) pålegget om å flytte landforsvarsstaben fra Skoganvarre til Nedrevann som i 10. september 1949 fikk navnet Porsangmoen. I 1955 ble Finnmark landforsvar flyttet til Hammerfest.

I januar 1965 ble Garnisonen i Porsanger opprettet og i 1973 ble Halkavarre skyte- og øvingsfelt ferdig utbygget. I Garnisonens tid har det på det meste vært på over 1200 soldater og befal i leiren. Med infanterikompanier, stridsvognstropp, feltartilleribatteri, jegertropp med mer.

Fra 90-tallet har garnisonen vært igjennom flere omorganiseringer, og i 2009 forlot Hæren Garnisonen i Porsanger. Samtidig ble Heimevernsdistrikt 18 i Øst-Finnmark slått sammen med HV-17. Siden den gang har Finnmark Heimevernsdistrikt 17 hatt driftsansvaret for garnisonen og noe av støttefunksjonene ved Banak flystasjon.
Publisert 9. desember 2013 17:00..