Informasjon om HV-17

Vest-Finnmark heimevernsdistrikt 17 ble etablert i Alta i 1947. 1 august 2005 ble Distriktstaben flyttet til Garnisonen i Porsanger (GP) på Porsangmoen. Porsangmoen ligger 18 km sør av kommunesenteret Lakselv i Porsanger kommune.

I tilknytning til GP leir ligger Halkavarre skyte- og øvingsfelt som er hoved skyte- og øvingsfelt i Vest-Finnmark. Distriktet ble i 2009 lagt ned sammen med Øst-Finnmark heimevernsdistrikt 18, og Finnmark heimevernsdistrikt 17 ble opprettet, med territorielt ansvar for Finnmark. HV-17 er en del av HV Region IV, sammen med Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16. Distriktet har Innsatsstyrke "Ida & Lyra".

Publisert 2. april 2013 14:46..