Områdesoldater fra HV-16 under øvelse Bifrost i Nord-Troms. / Norwegian Home Guard during exercise Bifrost in Nord-Troms.Områdesoldater fra HV-16 under øvelse Bifrost i Nord-Troms. / Norwegian Home Guard during exercise Bifrost in Nord-Troms.http://forsvaret.no/media/PubImages/øvelseBifrost_2015_JoakimFurunes_MG_4948.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7523

Områdesjef

Stillinger som områdesjefer i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) er ledig. Stillingene er et verv, og er tillagt kapteins (kapteinløytnants) grad. Yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal kan søke stillingen. Områdesjefsstillingen utnevnes for 5 år.

​​​Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) holder til på Elvegårdsmoen ved Bjerkvik i Narvik kommune. Distriktssjef for HV-16 er oberst Ole Kristian Karlsen som utøver sin kommando over 3600 soldater fordelt på 19 HV-områder og to innsatsstyrker 

HV-16 omfatter Nord-Hålogaland fra Tysfjord til Finnmarks grense, inkludert Lofoten og Vesterålen, og dekker de tettest befolkede regionene i Nord-Norge. 

Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser. 

Stillingen godtgjøres per dags dato tilsvarende 7-9 % av lønnstrinn 55 i statens lønnsregulativ. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for kapteins grad. Lønnsordningen er tredelt, bestående av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler. 

Søknad, vedlagt attesterte kopier av vitnemål/attester, stiles til Generalinspektøren for Heimevernet og sendes tjenestevei til: 

• HV-16 Småbergan 9 8530 Bjerkvik innen (Snarest)

Han vil se flere av sine gamle forsvarskompiser i grønt igjen​​​​Publisert 21. september 2016 14:51.. Sist oppdatert 23. september 2016 10:30.