Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-150133.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2868HVSKS er lokalisert på Dombås og er våpenskolen for Heimevernet. ​​​​​​​​​​​HVSKS har eget moderne skytefelt med 8 ulike baner kun 5 minutter fra skolen. Banene disponeres uten restriksjoner 24/7. I tillegg disponerer våpenskolen et unikt øvingsområde på hele 83 000 dekar.HVSKS er lokalisert på Dombås og er våpenskolen for Heimevernet. ​​​​​​​​​​​HVSKS har eget moderne skytefelt med 8 ulike baner kun 5 minutter fra skolen. Banene disponeres uten restriksjoner 24/7. I tillegg disponerer våpenskolen et unikt øvingsområde på hele 83 000 dekar.

​​HVSKS utdanner omlag 1 ​200 befal per år gjennom en rekke ulike fagkurs, spesialistkurs, lederskapsutdanning og evalueringskurs.
  ​

Kursene

Dette dreier seg om mange ulike fagfelt og vi har nå fokus på
troppeførerkurs fra lag og opp til områdenivå (kp). I tillegg er våre ledelses- og veilederkurs ettertraktet, og gir svært god kompetanse.

HVSKS utdanner og videreutdanner dyktige befal og offiserer med inngående kunnskap på sine fagområder. Vår ledelsesfilosofi er andragogikken – som tar de voksne elevene med sin unike erfaringsbagasje på alvor. De fleste får med seg verdifull kompetanse som de aktivt bruker, også i sitt sivile virke.

Andre fagfelt som fremheves er vår kompetanse innen vintertjeneste,
jegertjeneste, skarpskyting og trening i maktanvendelse (TIM).​

Vi tilbyr sentrale militære kurs fortrinnsvis for Heimevernet, men har også flere kurs med deltakere fra våre forsvarsgrener.


Om skolen

Garnisonen består av blant annet et hovedbygg med en rekke undervisningssaler, kontorer, kjøkken, spisesal, messe, elevforlegning og en rekke boliger.

HVSKS har 56 ansatte, samt at FLO og FB er representert med en ansatt hver for å understøtte HVSKS. Siden oppstarten er det produsert 76 000 befal ved
kompetansesenteret, hvorav 3 600 utenlandske offiserer.


Bakgrunn

De første kursene på Dombås startet allerede i 1947 og skolen ble formelt åpnet
av daværende forsvarsminister Jens Christian Hauge 27. juni 1948. Heimevernets
skole- og kompetansesenter har siden den gang utviklet seg i takt med tiden.

1. januar 2018 ble Forsvarets kompetansesenter for objektsikring (FKO) overført til Heimevernet og videre delegert til HVSKS. Med dette fulgte også følgende fagansvar for sikring av Forsvarets objekter. 

HVSKS er oppdragsorganisert med tre operative avdelinger som forvalter henholdsvis fagansvar objektsikkerhet, utvikling og utdanning. I tillegg er det en støtteavdeling som ivaretar alt innen HR, logistikk og forpleining.