Historien

Siden oppstarten i 1947 er det produsert 76.000 befal ved kompetansesenteret, hvorav 3600 utenlandske offiserer.
HV Skolen på Dombås ble etablert i 1947 og vi videreførte på mange måter den taktiske arven fra Milorg, og på øvelser opererte de på siden av fiendens framrykningsakser. Heimevernsskolen på Dombås opprettet egne geriljakurs, som rask ble populære. I motsetning til Hæren utarbeidet Heimevernet egne instrukser på området, og ledende offiserer var talsmenn for stridsformen.
 

Stor mangel på instrukser etter krigen

Fram til rundt 1963 produserte HV en stor mengde egne trykksaker og instrukser. Dette var for å bøte på den store mangelen på instrukser etter krigen, og mange av disse var i bruk fram mot 1970-tallet. Selv om de offisielt ikke dukket opp på leselister, ble de aldri tatt ut av sirkulasjon gjennom makuleringsordrer. Heimevernsbladet ble også en viktig kanal for instruks- og doktrinearbeidet, men dette dabbet også av fram mot 1970.
 

Utvikling av HV-doktrine

Gjennom 1980-tallet ble også Heimevernsskolen på Dombås en mer aktiv spiller når det gjaldt utvikling av doktrine. Grasrotinitiativene fra 1970-tallet skulle kanaliseres inn i mer strukturerte former, og tyngre avdelinger krevde andre ferdigheter blant personellet, blant annet mer stabsarbeid. I 1987 sto også det nye undervisningsbygget på Dombås ferdig, og skolen fikk en fyisk kapasitet som var større enn den hadde hadde forlagt i gamle tyske brakker. I 1992 ble HVSKS våpenskole, og produksjonen av elever hadde gått opp fra 300 årlig til 1250, samtidig som antall direktiver også økte.

HV-skolen ble et senter for doktrineutviklingen i HV.
Publisert 10. desember 2013 13:59..