Virksomhetsområder

SHVUKS er hovedsakelig ett utdanningssted men vi har også andre maritime oppgaver.
Utdanning- og kompetanse

På vegne av sjømil fagmyndighet utøve kontroll og oppfølging

Faglig ansvar for maritime fagområder i HV

Støtte til SHV-styrkeproduksjon

STAB støtte til HV-distriktene

GIHV’s rådgiver i alle sjømilitære forhold

Kurs koordinering og gjennomføring sjømilitære kurs 

Dykkerfaglig støtte (HV’s dykkeroffiser)

Rederivirksomhet

POC mot GIS og FLO

Programmering, opplag, teknisk drift, vedlikehold og reparasjoner
Ivareta sertifiseringskrav

Sertifisere båtførere og besetninger

Leieavtaler og teknisk kontroll med sivile båter

Sørge for båter ved mobilisering og alarm

Rapportere teknisk status

Sikkerhetsstyring Sjø

HV’s Sikkerstyring Sjø

Kontroll av fredsmessig sikkerhet på sjøen

Prosjekter

Nye flerbruksfartøy (Shetlandsklassen) og småbåtprosjekt.
Publisert 20. februar 2014 10:05..