hv_519_nordisksamarbeidhv_519_nordisksamarbeidhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=733/media/PubImages/20181030TE-6855.jpg

Nordisk samarbeid

Mellom Hjemmeværnskommandoen (Danmark), Högkvarteret, Rikshemvärnsavdelingen (Sverige) og Heimevernstaben (Norge) er det inngått en avtale om samarbeid mellom de nordiske Heimevernsskoler.

​​​​​​​​​​​​​​​Formålet med avtalen er å fremme samarbeid omkring utdannelse og utvikling herunder utveksling av kurselever.

Utveksling av elever mellom de tre nasjonene startet i 2008. Dette var et pilotprosjekt som ble evaluert høsten 2008. Norge har i 2010 sendt totalt 23 elever på ulike kurs i Danmark og Sverige. Tilsvarende tall for 2011 er 35 elever. Ordningen med felles norsk/svensk troppsjefsutdanning blir videreført i 2012. ​​

Troppsjefer

Felles troppsjefsutdanning fra 2012 vil kun gjelde for troppsjefskurs II Utrykningstropp/Innsatstropp. Utvalgte elever som melder seg på det norske kurset vil bli sendt til Hemvärnets stridsskola (HvSS) i Sverige for gjennomføring.

Tilsvarende skjer for utvalgte svenske elever. Det blir i tillegg utvekslet instruktører mellom HVSKS og HvSS på disse kursene.

Felleskurs

Det bli gjennomført felles nordisk etterutdanningskurs for områdesjefer. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Heimevernsskolene i Norge, Sverige og Danmark.

Kurssteder i norden
skole sted​land
Hemvärnets Stridsskola Vällinge​Sverige
​Hjemmeværnskolen Nymindegab​Danmark
​Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)​Dombås​Norge

Danmark

Hjemmeværnskolen ligger i Nymindegab på kysten av Syd-Vestjylland. Skolen ligger ca. 50 km nord for Esbjerg, og ca. 1 times kjøring fra Billund Lufthavn. 

Sverige

Hemvärnets Stridsskola ligger i Vällinge, sydvest for Stockholm. Ca 45 min med bil fra Arlanda Lufthavn. 

Publisert 17. desember 2014 22:01. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 12. mai 2020 10:10.