HeimevernsstabenHeimevernsstabenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Heimevernsstaben.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8280Sjef Heimevernet og Heimevernsstaben er lokalisert i Terningmoen leir i Elverum. Avdelingen består av yrkesoffiserer, spesialister, sivilt ansatte og vernepliktige.

Tor Rune Raabye er sjef for Heimevernet. Det innebærer å lede, utdanne, organisere og å fremskaffe materiell til 45 000 soldater og befal slik at de hurtig kan tjene nasjonens sikkerhetsbehov i fred, krise og krig. 

Sjef HV er i tillegg en del av Forsvarssjefens ledergruppe og inngår i Forvarets øverste ledelse. 

Heimevernsstaben (HVST) ledes av stabssjef, brigader Ivar Halset. Han er også nestkommanderende i Heimevernet og generalinspektørens stedfortreder. Stabsjef er sjef for de ansatte i HVST og sørger for den daglige driften i Elverum og planlegging av virksomheten i Heimevernet. 

Heimevernets sersjantmajor Øystein Mjelle inngår i HVST og er GIHVs rådgiver i spørsmål som angår soldater og befal i spesialistkorpset (OR).