HeimevernsstabenHeimevernsstabenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Heimevernsstaben.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8280Sjef Heimevernet og Heimevernsstaben er lokalisert i Terningmoen leir i Elverum. Avdelingen består av yrkesoffiserer, spesialister, sivilt ansatte og vernepliktige.

Elisabeth Michelsen er sjef for Heimevernet. Det innebærer å lede, utdanne, organisere og å fremskaffe materiell til 40 000 soldater og befal slik at de hurtig kan tjene nasjonens sikkerhetsbehov i fred, krise og krig. 

Sjef HV er i tillegg en del av Forsvarssjefens ledergruppe og inngår i Forvarets øverste ledelse. 

Brigader Morten Eggen er stabssjef i Heimevernsstaben, nestkommanderende i Heimevernet og sjef HVs stedfortreder.

Heimevernets sersjantmajor Gjert Grave inngår i HVST og er sjef HVs rådgiver i spørsmål som angår soldater og befal i spesialistkorpset (OR).