hv_396_kommunikasjonsseksjohv_396_kommunikasjonsseksjohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=646/media/PubImages/Grosberghaugen, Per Gunnar_.jpg

Kommunikasjon

Sjef for kommunikasjonsseksjonen er oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen. På vegne av sjef HV og sjef Heimevernsstaben har han utøvende myndighet innenfor fagområdet intern og ekstern kommunikasjon.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Seksjonssjef er oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen. Seksjonen har åtte ansatte i henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Vestlandet og Østlandet, hvorav seks militære og to sivile. Seksjonen har tre vernepliktige presse- og informasjonsassistenter.
 
Kommunikasjonsseksjonen har fagansvaret for kommunikasjon i Heimevernet. Dette innebærer blant annet produksjon av innhold til Heimevernets mediekanaler, herunder våre nettsider, sosiale medier og Heimevernsbladet samt leveranse til publikasjoner i Forsvaret.


STRATEGISK VIRKSOMHET

  • Budskap på vegne av sjef Heimevernet
  • Taler, foredrag og orienteringer
  • Kommunikasjonsbudskap
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Talsmannsrollen og mediekontakt
  • Oppfølging og utvikling av kommunikasjonsorganisasjonen
  • Innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverk​

Operativ virksomhet

  • Redaktøransvar for og innholdsproduksjon til Heimevernets mediekanaler
  • Utøve profilerings- og omdømmearbeid i Heimevernet
Publisert 31. desember 2014 01:33. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 17. januar 2020 14:00.