hv_396_kommunikasjonsseksjohv_396_kommunikasjonsseksjohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22/media/PubImages/160204_Syltefoto_Rolf_K_Ytterstad_profilbilde_8_hires.jpg

Kommunikasjon

Sjef for kommunikasjonsseksjonen er kapteinløytnant Rolf K. Ytterstad. På vegne av Sjef HV og stabssjef i Heimevernsstaben har han utøvende myndighet innenfor fagområdet kommunikasjon i Heimevernet.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Seksjonssjef er kapteinløytnant Rolf K. Ytterstad seksjonen har 4 ansatte, hvorav 2 militære (sjef og NK kommunikasjon) og 2 sivile (sjef digitale medier og redaktør for HV-bladet). Seksjonen har også inntil 3 vernepliktige inne som presse- og informasjonsassistenter.
 
Kommunikasjonsseksjon har fagansvaret for kommunikasjon i Heimevernet. Seksjonen har også et stort produksjonsansvar av innhold til Heimevernets mediekanaler, herunder våre nettsider, sosiale medier og Heimevernsbladet.STRATEGISK VIRKSOMHET

 • Utvikle og følge opp budskap på vegne av Sj HV
 • Forestå utarbeidelse av taler, foredrag og orienteringer
 • Utøve fagansvar for kommunikasjon i Heimevernet
 • Utvikle kommunikasjonsbudskap på vegne av Heimevernet
 • Utvikle kommunikasjonsstrategi for Heimevernet​​​
 • Ivareta talsmannsrollen og mediekontakt på vegne av Sj HV
 • Ledelse av Heimevernets kommunikasjonsorganisasjon
 • Faglig oppfølgning av HVs kommunikasjonsorganisasjon
 • Bidra med innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverk

Operativ virksomhet

 • Drifte og ivareta redaktøransvar for Heimevernets nettsider
 • Drifte og styre sosiale medier på vegne av Heimevernet
 • Innholdsproduksjon digitale medier (tekster, bilder, video og grafikk)
 • Forsvalte Heimevernets visuelle identitet og profil
 • Produksjons- og redaktøransvar for Heimevernsbladet
 • Levere til HVs sider i Forsvarets forum og andre publikasjoner i Forsvaret
 • Utvikle og designe ulike trykksaker i samarbeid med fagansvarlige
 • Utøve profilerings- og omdømmearbeid i Heimevernet


Publisert 31. desember 2014 01:33. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 10. mars 2017 12:37.