HVNETT AD Mockup 2014HVNETT AD Mockup 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_AD_Mockup2014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3727

Kommunikasjonsavdelingen

​​​​​​​​​​​​​​​​Kommunikasjonsavdelingen i Heimevernsstaben ivaretar redaktøransvaret innen digitale medier på vegne av Heimevernet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I tråd med tiden utvikler også vi våre digitale mediekanaler og tilgjengeliggjør herigjennom nyheter, materiale og verktøy. Dette er nå et stort satsningsområde for Heimevernet. 

Foruten våre faktasider på forsvaret.no har vi etablert et helt eget nettsted, sidene du nå er på, vi kaller det HVNETT. URL-adressen er: forsvaret.no/hv. 

Som HV-soldat har man ikke tilgang til Forsvarets interne systemer til daglig og vi har derfor etablert HVNETT som skal gi deg som «beredskapssoldat» litt mer dyptgående informasjon enn hva som finnes på hovedsiden: forsvaret.no.

Målgruppen er i tillegg til deg som HV-soldater, din familie, din arbeidsgiver og alle våre samarbeidspartnere i beredskaps-Norge. 
 

Misjon

Målsetningen er at vi via god og åpen kommunikasjon og dialog skal skape en mer kunnskapsrik, tidsriktig og profesjonell organisasjon.

Vi vil gjøre nyttig ugradert informasjon tilgjengelig, slik som direktiver, huskelister og fagstoff vil bidra til å skape større kunnskap rundt våre oppgaver, fag og virke.

Sosiale medier

Vi drifter og står for innholdsproduksjon til våre kanaler i sosiale medier (SoMe). Vi ønsker å møte våre soldater og samfunnet i de SoMe-kanalene som er store og aktuelle, -og følger med i den statig mer digitale medieutviklingen.

Kommunikasjonsavdelingen har foruten fagansvar for webtjenester, sosiale medier og innholdsproduksjon til disse (les: tekst, foto, video og grafikk) og det overordnede fagansvaret for hele organisasjonens engasjement i sosiale medier og etablerer i disse dager et eget fora for innholdsansvarlige for alle Heimevernets offisielle Facebook-sider. 

Vi jobber også svært tett med Forsvarets mediesenter (FMS), som er Forsvarets felles kompetansesenter innen media og kommunikasjon.
 

redaksjon  

Heimevernets fire regionale presse og informasjonsoffiserer (PIOer) inngår som bidragsytere og innholdsprodusenter til alle Heimevernets mediekanaler.

Våre PIOer inngår i nyhetsredaksjonen til nettredaktøren og deltar hver mandag på ukemøte, hvor saker og aktivitet fra hele HV-Norge meldes inn etter de har koordinert med sjefene og aktuelt personell i sin region.

ØNSKER innspill!

Vi prøver å få til mye med svært knappe ressurser og søker derfor gode og engasjerte bidragsytere fra alle nivåer i hele HV-Norge. Vi ønsker å levere et best mulig produkt og erkjenner at dette skapes i tett dialog med målgruppen vår.

Er du en god historieforteller igjennom tekst, bilde eller video – har et brennende hjerte for Heimevernet – ta kontakt!​

Publisert 30. desember 2014 23:03. av Kommunikasjonsavdelingen HVST. Sist oppdatert 14. mai 2019 09:58.