Presse og informasjon

Presse- og informasjonsoffiserene (PIO) i Heimevernet er plassert direkte under kommunikasjonssjefen i Heimevernsstaben.

​Major Ola K. Christensen er fagansvarlig for presse- og informasjonsoffiserene (PIO) i Heimevernstaben (HVST), og fungerer som kommunikasjonssjefens stedfortreder i Forsvarets kommunikasjonsfora.

FAGLEDELSE
Fagansvarlig presse- og informasjonsoffiser er ansvarlig for faglig utvikling av presse- og informasjonsarbeidet i Heimevernet. Herunder utvikle budskapsplattformer, planverk, policy og retningslinjer for presse- og informasjonsvirksomheten, samt arrangere fagsamlinger.

Fagansvarlig PIO skal også koordinere prioriterte budskap fra Heimevernets kommunikasjonsstrategi, og delegere oppgaver og arbeid mellom våre fire faste regionale presse- og informasjonsoffiserer.

De regionale presse- og informasjonsoffiseren har ansvar for hver sin landsdel. De er lokalisert i henholdsvis HV-02, HV-08, HV-12 og HV-16. De støtter fra to til fire HV-distrikter hver innen kommunikasjonsfaget. De styres fra, og rapporterer direkte til,  Heimevernsstaben.

De regionale PIOene er fast ansatt, og vil i krise og krig få inn vernepliktige mannskaper som skal støtte i arbeidet med å dokumentere (tekst/bilder/video) og informere.

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVERE

PIOene i Heimevernet har i oppdrag å støtte sjefer med sitt kommunikasjonsarbeid, herunder lage budskapsplattformer og utarbeide planverk på sitt nivå. 

INNHOLDSPRODUSENTER

De skal sørge for at alle operasjoner og øvelser blir dokumentert. De er også kontakter ovenfor media i det daglige, samt under øvelser og i skarpe operasjoner. ​

Presse- og informasjonsoffiserene er nøkkelressursen til godt og relevant innhold fra hele Norge i Heimevernets egne mediekanaler. De inngår som en viktig del av redaksjonen i våre medier, og skal bidra med både statusoppdateringer, bilder og nyhetsartikler fra sitt område. 

Som presse- og informasjonsoffiser må man derfor hele tiden være på «hugget» og ha «teft» for hva som er viktig og riktig å formidle. De må beherske både tekst og bilder, som er nøkkelferdigheter, i kombinasjon med allsidig kommunikasjonskompetanse.​


PRESSE OG INFORMASJONSOFFISER (PIO)
– Utvikle budskap, planer og pressemeldinger
– Lede og drifte lokale pressesenter ved behov
– Pressekontakt ovenfor media
– Skrive artikler og ta bilder til egne HV-medier
– Kommunikasjonsrådgiver for HV-sjefer

Publisert 31. desember 2014 01:36. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 9. desember 2019 10:37.