Lederstøtteseksjonen

Sjef lederstøtteseksjon er oberstløytnant Roy Ulset Johnsen. Hovedoppgaven er å lede arbeidet i å tilrettelegge, koordinere og støtte NK/STSJ i hans funksjoner.
​​​​​​​​​​​​På vegne av NK/STSJ utøver sjef lederstøtte ansvaret for implementering, vedlikehold og gjennomføring av alle forhold som berører IM i Heimevernet. Sjef lederstøtteseksjon er HVSTs Information Manager (IM).
 

Sjef, oberstløytnant Roy ULSET JOHNSEN

Sjef lederstøtteseksjon er ansvarlig for å:

 • Lede arbeidet med informasjonshåndtering i HV og HVST.
 • Organisere og lede arbeidet i seksjonen og tilrettelegge for Sj HV og NK/STSJ sin utøvelse av sine funksjoner
 • Tilrettelegge for gjennomføring av møter og seminarer, samt føre referater etter retningslinjer fra NK/STSJ.
 • Registrere og følge opp beslutninger, og sikre adekvate prosesser fra beslutning mot gjennomføring. Formidle og følge opp ordrer og direktiver til underlagte ledd
 • Utvikle tiltak som bidrar til gode interne styringsprosesser og stabsrutiner
 • Utføre annen saksbehandling for NK/STSJ

MA (Militær Assistent)

MA er organisatorisk underlagt sjef lederstøtteseksjon, men forholder seg i sitt daglige virke direkte til Sj HV. MA utfører praktisk tilrettelegging av virksomheten for Sj HV, herunder:

 • Tilrettelegge og følge Sj HVs inspeksjoner, besøk og reisevirksomhet
 • Saksbehandle henvendelser til og fra Sj HV
 • Saksforberedelser til Sj HVs møter og reiser. Herunder å samle inn, prioritere og sammenstille informasjon
 • Forberede og oppdatere brifer og taler for Sj HV Samt innhente og sette sammen nytt material til nye briefer
 • Tilrettelegge og koordinere all møtevirksomhet for Sj HV


Sikkerhetsinspektør

Sikkerhetsinspektørens hovedoppgaver er å planlegge, lede, føre tilsyn med og koordinere sikkerhetsarbeidet i Heimevernet.
 
Sikkerhetsinspektøren er ansvarlig for å utarbeide Heimevernets overordnet sikkerhetspolicy, for oppfølging og koordinering av sikkerhetsstyringssystemet i HV, herunder:

 • Være Sj HVs rådgiver innen operativ sikkerhet
 • Bidra til god sikkerhetskultur i hele Heimevernet
 • Fagansvarlig for operativ sikkerhet i Heimevernet
 • Sikkerhetsleder (SL) i HVST


SjefsprestEN

Sjefsprest har ansvaret for oppbygging og faglig oppfølging av prestetjenesten i HV, samt etisk, kirkelig og religiøs rådgivning for Sj HV.

Sjefsprest skal i nært samarbeid med fagavdelingen i FPK, utvikle og lede arbeidet med RAM, Etikk for Forsvaret i HV, samt å lede gjennomføringen av undervisning i henhold til plan for «​Etikk og militærmakt» for HVBS.
 

Sjefslege, OBERSTLØYTNANT Leif Eskedal

Sjefslege har ansvaret for å utøve det overordnede faglige ansvaret med sanitetstjenesten i Heimevernet. Være Sj HVs rådgiver innenfor generelle sanitetsfaglige forhold og videreutvikle all sanitetsvirksomhet i Heimevernet.
 

SjefsjuristEN

Sjefsurist har ansvaret for oppbygging og faglig oppfølging av juristkorpset i HV, samt juridisk rådgivning for Sj HV.
 

Lærlinger

Lærlingene skal utføre: kontorstøtte, herunder organisering, kundebehandling, kontoradministrative arbeidsoppgaver, informasjonsflyt internt i staben, samt generell bistand til HVST.

 • IKT-tjenester
 • Økonomistøtte, omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon
 • Sekretæroppgaver i påskjønnelsesrådet​​​​
Publisert 5. desember 2014 16:13.. Sist oppdatert 9. desember 2019 10:32.