HeimevernsungdommenHeimevernsungdommenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVU-headerbilde-169edit.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3581Heimevernet har et fantastisk tilbud for deg som er interessert i Forsvaret eller kanskje vurderer en lederutdannelse i fremtiden. Ungdomsarbeidet i Heimevernet er et viktig ledd i rekrutteringen til tjeneste, utdanning og lederutdanning i Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ungdomsarbeidet skal tjene så vel ungdommen som Forsvarets og samfunnets interesser. Vår målsetning er å gi deg en personlig utvikling som gjør deg bedre rustet til å takle utfordringer senere i livet.
 
Dersom du ønsker mer informasjon om HV-ungdommen, kan du kontakte ungdomslederen for den HVU-gruppen som er nærmest der du bor, eller ungdomskonsulenten ved HV-distriktet der du bor.
 
Heimevernsungdommen driver med spennende aktiviteter av både sportslig og friluftsmessig art. Militære disipliner er med I den grad de er nødvendige for å kunne delta i militær feltidrett, kunne korrekt militær opptreden og for å kunne drive friluftmessige aktiviteter med militært utstyr. HV ungdommen blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret.
 

Aktiviteter

Det overordnede mål for Heimevernsungdommen er at ungdom gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger, skal få kunnskap om forsvaret i sin alminnelighet og grundig kjennskap til Heimevernets viktigste aktiviteter. Gjennom allsidig aktivitet skal den enkelte HV-ungdom tilføres gode holdninger til fordel for den enkelte og samfunnet. Samtidig bidrar man til økt rekruttering til verneplikt og Forsvarets skoler.

Førstehjelp

Du vil lære ordinær førstehjelp, slik at du er i stand til å yte hjelp ved ulykker og skader. Opplæringen er grundig, og du får anledning til å bruke kunnskapene dine i mange forskjellige sammenhenger i tjenesten. Mye av det du lærer vil være til nytte ellers i livet.

Sambandstjeneste

Faget skal gi deg en innføring i hvordan man bruker sambandsmidler i Heimevernet. Du vil lære å bruke feltradio og felttelefon. Du vil få kjennskap til hvordan du uttrykker deg kort og konsist på samband, samt hvordan man behandler radioutstyr på korrekt måte.

Sluttet orden (SLO)

Er en meget viktig og holdningsskapende disiplin i Forsvaret. I dette faget vil du lære hvordan man marsjerer, generell militær opptreden ute og inne, samt få kjennskap til uniformsreglementet.

Spredt orden

Er ett samlebegrep for en rekke disipliner man utfører i felt. Du vil få en innføring i disipliner som for eksempel avstandsbedømmelse, måloppdagelse og meldingstjeneste. Disse er alle viktige enkeltmannsferdigheter, som man drar stor nytte av militært så vel som sivilt. Mye av aktivitetene foregår utendørs, der du vil lære hvordan du kan overleve i skog og mark. Du vil lære å utføre patruljering, overnatting i telt, gapahuk eller snøhule dessuten å leve med naturen som ressurs.

Kart og kompass

Er en viktig soldatferdighet, som man også kan ha mye nytte av utenom tjenesten. Du vil lære flere måter å orientere deg på, hvordan man velger riktig rute frem til målet og hvordan på best måte finner frem, selv i mørke. Du vil lære mye om selve kartet og hvordan du bruker det både med og uten ett kompass som hjelpemiddel.
 

Skyting

Du vil få opplæring i våpenbruk og skyting. Etter en grundig innføring i våpenets sammensetning, får du instruksjon i våpenbruk. Baneskyting, skiskyting og feltskyting er de vanligste ferdighetene som blir benyttet i HVU. I 1995 ble AG-3, våpenet hele Forsvaret i dag bruker, tatt i bruk i HVU-tjenesten. Ungdommenes våpen er en modifisert utgave, og kan således ikke skyte annet enn enkeltskudd.

I HVU vil du oppleve andre idrettsgrener enn du er kjent med fra før. Foruten de forskjellige skyteaktiviteter vil du finne en mengde spennende utfordringer innen de ulike idrettsøvelser som finnes i Heimevernet. Hinderbane og feltløp er bare noen av tilbudene. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​