HeimevernsungdommenHeimevernsungdommenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVU-headerbilde-169edit.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3581Heimevernet har et fantastisk tilbud for deg som er interessert i Forsvaret eller kanskje vurderer en lederutdannelse i fremtiden. Ungdomsarbeidet i Heimevernet er et viktig ledd i rekrutteringen til tjeneste, utdanning og lederutdanning i Forsvaret.

HVU i Oslo og Akershus

Det er HV-02 i Lutvann leir i Oslo som driver Heimevernets ungdomsarbeid i Oslo og Akershus.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Et unikt ungdomstilbud til deg som ønsker deg en fremtidig karriere i Forsvaret og søker en aktiv fritid med fokus på feltliv og idrett.

Heimevernsungdommen (HVU) er et fritidstilbud for ungdom mellom 16 og 21 år, eller til man starter førstegangstjenesten. Gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger skal de få et innblikk i Forsvaret og hva vi driver med.

 

Allsidig aktivitetsprogram

Heimevernsungdommen driver med spennende aktiviteter av både sportslig og friluftsmessig art.
 
Ferdigheter som blir vektlagt er blant annet overnatting ute (telt, provisorisk ly), overlevelse, mestring, kart og kompass (orientering), førstehjelp, samband, baneskyting med banevåpen og AG-3.
 
I Heimevernsungdommen står vennskap, samhold og utvikling i et positivt ungdomsmiljø i fokus. Mye av aktivitetene foregår utendørs der du lærer hvordan du kan overleve i skog og mark eller på fjellet.
 
For mange har dette vært, og er fremdeles, et springbrett til en militær karriere.

Søknadsprosessen

For å bli med i HVU må man søke opptak. Det kreves plettfri vandel og alminnelig god helse for å bli tatt opp. 

Ta kontakt med ungdomsledere i Oslo og Akershus for å få informasjon og invitasjon til å komme på et møte.  Der der vil dere få utlevert søknadsskjema og hjelp til å fylle ut disse.  Samtidig bestemmes hvilken gruppe det passer best at du blir med i, alt etter hvor de bor.

Kontaktpersoner:

Ungdomskonsulent Kjell Velde mail kvelde@mil.no tlf 23092604

Ungdomsleder Rekruttbatteriet, (Oslo vest) Bjørn ​Erik Mathiesen mail  bmathiesen@mil.no

Ungd​o​​​msleder Grorud, Vidar Aslaksen (Oslo Nord) mail ​​hvu02214@gmail.com

​​​​​​​Ungdomsleder Østmarka, Krister Olstad (Oslo øst) mail krazy_kriz@hotmail.com

Ungdomsleder Nesodden, Tor Halle mail tor@multimeter.no

Ungdomsleder Romerike, Daniel Nyhoff mail daniel_naar@hotmail.com

Man kan søke opptak fra man er 15 ½ år. Alle som ønsker å bli tatt opp som HV-ungdom vil bli vurdert gjennom en HV-nemd. For å bli medlem av HVU må man ta kontakt med distriktet eller direkte med de respektive ungdomsgruppene.

Publisert 26. november 2014 14:18. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 12. mars 2017 10:12.