HVU i Bergen

Et unikt ungdomstilbud til deg som ønsker deg en fremtidig karriere i Forsvaret og søker en aktiv fritid med fokus på feltliv og idrett.

​​​​Heimevernsungdommen (HVU) er et fritidstilbud for ungdom mellom 16 og 21 år, eller til man starter førstegangstjenesten. Gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger skal de få et innblikk i Forsvaret og hva vi driver med.

Allsidig aktivitetsprogram

Heimevernsungdommen driver med spennende aktiviteter av både sportslig og friluftsmessig art.

​​​​Ferdigheter som blir vektlagt er blant annet overnatting ute (telt, provisorisk ly), overlevelse, mestring, kart og kompass (orientering), førstehjelp, samband, baneskyting med banevåpen og AG-3.

I Heimevernsungdommen står vennskap, samhold og utvikling i et positivt ungdomsmiljø i fokus. Mye av aktivitetene foregår utendørs der du lærer hvordan du kan overleve i skog og mark eller på fjellet.
 
For mange har dette vært, og er fremdeles, et springbrett til en militær karriere.

 

Søknadsprosessen

For å bli med i HVU må man søke opptak. Det kreves plettfri vandel og alminnelig god helse for å bli tatt opp. Søknadsblanketter finner en på internett eller ved å henvende seg til distriktets ungdomskonsulent.
 
Man kan søke opptak fra man er 15 ½ år. Alle som ønsker å bli tatt opp som HV-ungdom vil bli vurdert gjennom en HV-nemd. For å bli medlem av HVU må man ta kontakt med distriktet eller direkte med de respektive ungdomsgruppene.​
Publisert 1. desember 2014 23:25. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:59.