Heimevernsungdommen

Et unikt ungdomstilbud til deg som ønsker deg en fremtidig karriere i Forsvaret og søker en aktiv fritid med fokus på feltliv og idrett.

Heimevernsungdommen (HVU) er et fritidstilbud for ungdom mellom 16 og 21 år, eller til man starter førstegangstjenesten. Gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger skal de få et innblikk i Forsvaret og hva vi driver med.
 

Allsidig aktivitetsprogram

Heimevernsungdommen driver med spennende aktiviteter av både sportslig og friluftsmessig art.
 
Ferdigheter som blir vektlagt er blant annet overnatting ute (telt, provisorisk ly), overlevelse, mestring, kart og kompass (orientering), førstehjelp, samband, baneskyting med banevåpen og AG-3.
 
I Heimevernsungdommen står vennskap, samhold og utvikling i et positivt ungdomsmiljø i fokus. Mye av aktivitetene foregår utendørs der du lærer hvordan du kan overleve i skog og mark eller på fjellet.
 
For mange har dette vært, og er fremdeles, et springbrett til en militær karriere.
 

Søknadsprosessen

For å bli med i HVU må man søke opptak. Det kreves plettfri vandel og alminnelig god helse for å bli tatt opp. Søknadsblanketter finner en på internett eller ved å henvende seg til distriktets ungdomskonsulent.
 
Man kan søke opptak fra man er 15 ½ år. Alle som ønsker å bli tatt opp som HV-ungdom vil bli vurdert gjennom en HV-nemd. For å bli medlem av HVU må man ta kontakt med distriktet eller direkte med de respektive ungdomsgruppene.

​​​​​​

Publisert 26. november 2014 14:23..