hv_417_innsatsstyrkehv_417_innsatsstyrkehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=475/media/PubImages/lmh-derby14.jpg

Heimevernets innsatsstyrker

Innsatsstyrkene utgjør spydspissen av kampkraften i Heimevernet, og består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs. Innsatsstyrkene bidrar til nasjonal sikkerhet.

​​​​​​​Foruten vernepliktsforvaltningen består Heimevernet av en rekke frivillige innsatsavdelinger og spesialiserte tropper, disse er også stasjonert rundt om i landet. Personellet har normalt lang fartstid fra Forsvaret -og ofte også fra internasjonale operasjoner. De har skrevet en innsatsavtale med Forsvaret, men jobber til daglig i sivil jobb. Dette er erfarne og voksne soldater, som har et ønske om å kunne bidra om samfunnet trenger det.

Innsatssoldatene kommer ofte fra operative avdelinger i Forsvaret og forplikter seg til minimum 2-3 uker med militær trening hvert år, og kan bli beordret på skarpe oppdrag i Norge. De må oppdatere og videreutvikle sin militære kompetanse fortløpende. De kan delta på en rekke fagkurs, task force-oppdrag og andre forsvarsaktiviteter.

Styrkene utgjøre en unik kapasitet og er en svært kostnadseffektiv sikkerhetsløsning for samfunnet vårt. ​​

 

 

Innsatsstyrke Polar Bear VI<img alt="" src="/media/PubImages/20160614tk_C5946.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke Polar Bear VINavn etter MILORG-operasjonen Polar Bear VI East, februar 1945.http://forsvaret.no/hv/org/isty/pbvi
Innsatsstyrke Derby<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_Tr4_oktober_22_151010_2600px.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke DerbyInnsatsstyrke Derby er en hurtig reaksjonsstyrke underlagt Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, med oppsetningssted er i Lutvann leir i Oslo. Avdelingen består av over 300 soldater.http://forsvaret.no/hv/org/isty/derby
Innsatsstyrke Gunnerside<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_Gunnerside_AS152668.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke GunnersideInnsatsstyrke Gunnerside tilhører Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03 (HV-03), og holder til på Heistadmoen leir utenfor Kongsberg.http://forsvaret.no/hv/org/isty/gunnerside
Innsatsstyrke Grebe<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Grebe_2931.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke GrebeGrebe tilhører Opplandske Heimevernsdistrikt 05 og er innlandets innsatsstyrke med ansvarsområde i Hedmark og Oppland. Innsatsstyrke Grebe har oppsetningssted på Terningmoen i Elverum.http://forsvaret.no/hv/org/isty/grebe
Innsatsstyrke Osprey-Varg<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT__MG_8730_export_141106.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke Osprey-VargOsprey-Varg tilhører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 og er en avdeling med faglig dyktig og motivert personell som preges av profesjonalitet og seriøsitet.http://forsvaret.no/hv/org/isty/ospreyvarg
Innsatsstyrke Bjørn West<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ISTY_BJORNWEST-6031.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke Bjørn WestBjørn West er en innsatsstyrken tilhørende HV-09. En avdeling med dyktig og motivert personell – med sunne og gode holdninger, som er preget av profesjonalitet og seriøsitet.http://forsvaret.no/hv/org/isty/bjornwest
Innsatsstyrke Archery<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Archery_2342.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke ArcheryInnsatsstyrke Archery er nordvestlandets innsatsstyrke. Personellet kommer fra Sognefjorden i sør til fylkesgrensa til Sør-Trøndelag i Nord. Archery er lokalisert på Setnesmoen ved Åndalsnes.http://forsvaret.no/hv/org/isty/archery
Innsatsstyrke Rype<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_Rype_DSC_5710_export_140227.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke RypeVi tilhører Trøndelag heimevernsdistrikt 12 (HV-12) og holder til i Værnes garnison på Stjørdal. Styrken har sitt primære ansvarsområde i både Nord- og Sør-Trøndelag.http://forsvaret.no/hv/org/isty/rype
Innsatsstyrke Heron<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ISTY_HERON-5558.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke HeronHeron tilhører Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14, og er innsatsstyrken med ansvarsområde fra fylkesgrensen mellom Nordland/Nord-Trøndelag i sør opp til Tysfjorden i nord. http://forsvaret.no/hv/org/isty/heron
Innsatsstyrke Claymore<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_IMG_1715_151016_Claymore.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke ClaymoreInnsatsstyrke Claymore er en hurtig reaksjonsstyrke som sjef HV-16 kan sette inn over hele distriktet i spesielle oppdrag på land.http://forsvaret.no/hv/org/isty/claymore
Innsatsstyrke Ida og Lyra<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ISTY_IdaLyra_profil.jpg?RenditionID=3" style="BORDER:0px solid;" />Innsatsstyrke Ida og LyraInnsatsstyrke Ida og Lyra er en hurtig reaksjonsstyrke som tilhører Finnmark heimevernsdistrikt 17, med oppsetningssted på Garnisonen i Porsanger utenfor Lakselv.http://forsvaret.no/hv/org/isty/idalyra

Publisert 1. desember 2014 16:38. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 5. desember 2017 11:49.