hv_417_innsatsstyrkehv_417_innsatsstyrkehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=475/media/PubImages/lmh-derby14.jpg

Heimevernets innsatsstyrker

Innsatsstyrkene utgjør spydspissen av kampkraften i Heimevernet, og består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs. Innsatsstyrkene bidrar til nasjonal sikkerhet.

​​​​​​​Foruten vernepliktsforvaltningen består Heimevernet av en rekke frivillige innsatsavdelinger og spesialiserte tropper, disse er også stasjonert rundt om i landet. Personellet har normalt lang fartstid fra Forsvaret -og ofte også fra internasjonale operasjoner. De har skrevet en innsatsavtale med Forsvaret, men jobber til daglig i sivil jobb. Dette er erfarne og voksne soldater, som har et ønske om å kunne bidra om samfunnet trenger det.

Innsatssoldatene kommer ofte fra operative avdelinger i Forsvaret og forplikter seg til minimum 2-3 uker med militær trening hvert år, og kan bli beordret på skarpe oppdrag i Norge. De må oppdatere og videreutvikle sin militære kompetanse fortløpende. De kan delta på en rekke fagkurs, task force-oppdrag og andre forsvarsaktiviteter.

Styrkene utgjøre en unik kapasitet og er en svært kostnadseffektiv sikkerhetsløsning for samfunnet vårt. ​​

Heimvernet - Distrikter

HV-01  |  POLAR BEAR VI

HV-01  |  POLAR BEAR VI

Distrikt: Østfold og Vestfold

Distriktet omfatter fylkene Østfold og Vestfold. Sjef HV-01 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer om HV-01      

HV-02  |  DERBY

HV-02  |  DERBY

Distrikt: Oslo og Akershus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Oslo og Akershus. Sjef HV-02 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer om HV-02      

HV-03  |  GUNNERSIDE

HV-03  |  GUNNERSIDE

Distrikt: Telemark og Buskerud

​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Telemark og Buskerud. Sjef HV-03 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer om HV-03      

HV-05  |  GREBE

HV-05  |  GREBE

Distrikt: Hedmark og Oppland

Distriktet omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Sjef HV-05 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Les mer om HV-05      

HV-08  |  OSPREY

HV-08  |  OSPREY

Distrikt: Agder og Rogaland

HV-08 holder til i Vatneleiren utenfor Sandnes. Distriktssjef er oberst Bjørn Arild Siljebråten.

Les mer om HV-08      

HV-08  |  VARG

HV-08  |  VARG

Distrikt: Agder og Rogaland

HV-08 holder til i Vatneleiren utenfor Sandnes. Distriktssjef er oberst Bjørn Arild Siljebråten.

Les mer om HV-08      

HV-09  |  BJØRN WEST

HV-09  |  BJØRN WEST

Distrikt: Hordaland

HV-09 er en militær beredskapsorganisasjon som primært løser militære oppdrag, men støtter også politiet og andre samfunnsetater dersom det blir anmodet om det. Distriktsstaben har rundt 50 forskjellige kontaktpunkter mot andre militære og sivile aktører og deltar jevnlig på møter med samarbeidspartnere, etater, objekteiere og forskjellige fora for å være best mulig forberedt på å møte mulige sikkerhetsutfordringer.

Les mer om HV-09      

HV-11  |  ARCHERY

HV-01  |  ARCHERY

Distrikt: Møre og Fjordane

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Møre og Romsdal fylke og nordlige deler av Sogn og Fjordane. Sjef HV-11 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer om HV-11      

HV-12  |  RYPE

HV-12  |  RYPE

Distrikt: Trøndelag

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Nord- og Sør Trøndelag. Sjef HV-12 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer om HV-12      

HV-14  |  HERON

HV-14  |  HERON

Distrikt: Sør-Hålogaland

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjef HV-14 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Les mer om HV-14      

HV-16  |  CLAYMORE

HV-16  | CLAYMORE

Distrikt: Nord-Hålogaland

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke. Sjef HV-16 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Les mer om HV-16      

HV-17  |  IDA OG LYRA

HV-17  |  IDA OG LYRA

Distrikt: Finnmark

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Finnmark fylke. Sjef HV-17 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Les mer om HV-17      
Publisert 1. desember 2014 16:38. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 9. desember 2019 11:05.