Innsatsstyrke Anklet (SHV)Innsatsstyrke Anklet (SHV)http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_ANKLET-4298.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3549Innsatsstyrke Anklet er en hurtig reaksjonsstyrke tilhørende HV-16 og kan sette inn i hele distriktet for spesielle oppdrag på sjøen. Vi behersker alle militære disipliner som SHV skal beherske, og er en prioritert avdeling med godt motiverte mannskaper.

​​​​​​​​​​​​​​​Innsatsstyrken består av 100 frivillige mannskaper som har skrevet kontrakt med Heimevernet. Kontrakten innebærer at mannskapene kan trene mer enn soldater i de andre HV-områdene, og utrustningen til den enkelte og til avdelingen er noe mer omfattende.

Kontrakten inneholder bonusordninger som utbetales ved kontraktens utløp.

Innsatsstyrke Anklet er en av fire innsatsstyrker i Sjøheimevernet, og som de andre innsatsstyrkene i landet, er disse de første styrkene som mobiliseres og settes inn i tilfelle krise/krig.

Innsatsstyrken har også oppgaver i fredstid, som styrkebeskyttelse av utenlandske militære fartøy som besøker norske havner, søk og redning og annen støtte til politiet.

Som frivillig i innsatsstyrke Anklet vil du tilhøre en prioritert avdeling med høy stridsevne som får tilført det beste Forsvaret har av utstyr og kompetanse.