Innsatsstyrke ArcheryInnsatsstyrke Archeryhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Archery_2342.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3546Innsatsstyrke Archery er nordvestlandets og HV-11 sin innsatsstyrke. Personellet kommer fra Sognefjorden i sør til fylkesgrensa til Sør-Trøndelag i Nord. Archery er lokalisert på Setnesmoen ved Åndalsnes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Innsatsstyrken utgjør spydspissen av kampkraft i HV-11, Møre og Fjordane. Styrken består av 190 svært motiverte soldater som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet.

Innsatsstyrke Archery opprettholder sin kampkraft gjennom gode og relevante treninger. Archery skal være i stand til å virke i en meget geografisk utfordrende del av Norge, fra byer som Molde, Kristiansund og Ålesund til ulendt terreng bestående av dype fjorder og høye fjell.

Summen av alle utfordringer som innsatsstyrke Archery skal være forberedt på å møte, gjør tjenesten til krevende men samtidig meget interessant. Alle soldater i Archery har vervet seg og skrevet innsatskontrakt med Forsvaret. Dette forplikter til langt flere dagers trening enn hva som er skrevet i HV-loven.

Alle soldatene har dette som deltidsjobb.​​​​​​

Vi søker for tiden etter en sjefssersjanten som skal på vegne av sjef I-kommando skal lede, utvikle og implementere OR-korpset i innsatsstyrke Archery. Trykk ledig stilling linken til høyre.​


Har du gjennomført førstegangstjeneste og er motivert til å bidra om samfunnet vårt blir utsatt for en krise eller krig?

SØK OPPTAK​