Innsatsstyrke ArcheryInnsatsstyrke Archeryhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Archery_2342.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3546Innsatsstyrke Archery er nordvestlandets og HV-11 sin innsatsstyrke. Personellet kommer fra Sognefjorden i sør til fylkesgrensa til Sør-Trøndelag i Nord. Archery er lokalisert på Setnesmoen ved Åndalsnes.

Spydspissen av kampkraft​​​

Innsatsstyrke Archery utgjør spydspissen av kampkraft i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11. Styrken består av i underkant av 200 svært motiverte soldater som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Archery er en lett, mobil og fleksibel mobiliseringsstyrke, med kort responstid.

Archery opprettholder sin kampkraft gjennom krevende treninger som skal gjøre avdelingen i stand til å løse pålagte oppdrag i krise og krig.

Hvem er vi?​

Archery består av frivillige mannskaper og befal med bred sivil og militær kompetanse. Personellet i styrken skriver en 3-års kontrakt med Heimevernet, som innebærer mer trening enn soldatene i de tradisjonelle HV-områdene. Styrken består av personer innen alle samfunnslag, men felles for de alle er deres genuine interesse til å stille opp for samfunnet vårt når det er behov for det. Et mindre ledelsesapparat jobber fast på Setnesmoen, og har som oppgave å forvalte alt personell og materiell.

Hvor mange dager i år​et?

Grunnet Heimevernets økonomi, så trener mannskapene 15 dager og befal og spesialister 20 dager. Kontrakten sier at det kan være rom for inntil 30 dagers tjeneste i året (hvis den økonomiske situasjonen tilsier det). For at soldatene i Archery skal kunne planlegge, så gir vi ut datoene for treningene i god tid før.

Våre treninger​​/øvelser

Vi legger opp til TO treninger i året, en tidlig vår, og en på høsten. I Archery er det mange studenter, bønder og jegere. Derfor tilstreber vi å holde treningene unna eksamensperioder, jakt og våronna.

I 2016 deltok vi blant annet på Cold Response. Vi planlegger å delta på Trident Juncture 2018.

Treningene bærer preg av høyt tempo, hvor oppdragsløsning er i fokus. Dette gir styrken relevant og god erfaring, noe vi må være forberedt på å omsette i praksis dersom samfunnet vårt trenger det.

Hvordan se​​r en innsatsstyrke ut?

Innsatsstyrke Archery er noe større enn et kompani. Styrken ledes av en innsatskommando, med offiserer som seksjonssjefer innen personell (S-1), etterretning og sikkerhet (S-2), operasjoner (S-3), logistikk (S-4) og samband (S-6). Seksjonene blir forsterket med frivillig mannskap under treninger, øvelser og skarpe operasjoner.

Archery har 7 t​​​​ropper:

To innsatstropper (geværtropper), jegertropp, skarpskyttertropp, sanitetstropp, stabstropp og sambandstropp. Alle tropper består av frivillige mannskaper og befal.

Skarpskyttertroppen gjennomfører egne opptak, og det er derfor ønskelig med fartstid i styrken for å bli tatt opp som kandidat til opptak.

Vi er bevæpnet med følgende: HK-416, HK-417, MP-7, 12,7 MØR, Minimi, 84mm RFK, M-72, 40mm GUR og MG-3. I tillegg er vi utrustet med ballistiske vester, moderne hjelmer (OPS CORE) og nytt sambandsutstyr. Vårt materiell er moderne og holder lik kvalitet som det Hæren bruker.

Vi er oppsatt med MB-240, MB-300, P-93 og P-113. Vi må også være forberedt på å bruke LTK-V (snøscooter).

Vårt operasjons​​​område:

Alle innsatsstyrker i de ulike distriktene skal være forberedt på å løse oppdrag i hele Norge. Innsatsstyrke Archery har sitt primære operasjonsområde fra Sognefjorden i sør til fylkesgrensa til Sør-Trøndelag i nord. Vårt mannskap blir derfor rekruttert fra Sogn og Fjordane (nord for Sognefjorden) og hele Møre og Romsdal.

Hva kan vi tilb​y?

Foruten å bli en del av en godt trent og prioritert avdeling, så kan vi tilby godt kameratskap, gode muligheter for kompetanseheving, personlig utvikling, en grunn til å holde deg i form, positivt nettverk og en motiverende og meningsfull tjeneste.

Ting i tid​​en

Forsvaret er i disse dager i gang med å innføre et spesialistkorps (OR-korps). Dette er et gradssystem som er i bruk i mange andre NATO-land; dette skal også Heimevernet og innsatsstyrke Archery innføre. Vi er allerede godt i gang med forberedelsene, dette vil gi styrken helt nye muligheter, både som avdeling men også som «karriere-mulighet» for frivillig mannskap.

Hva må d​u gjøre?

Tenk etter om du: vil bli en del av et godt miljø, bli i bedre form, tjenestegjøre med motiverte mannskaper, savner kameratskapet fra førstegangstjenesten eller befalsskolen, ønsker å ha en fot inn i Forsvaret samtidig som du har et sivilt liv, gjøre det beste ut av din verneplikt. ​


Har du gjennomført førstegangstjeneste og er motivert til å bidra om samfunnet vårt blir utsatt for en krise eller krig?

SØK OPPTAK​