Innsatsstyrke ArcheryInnsatsstyrke Archeryhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Archery_2342.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3546Innsatsstyrke Archery er nordvestlandets og HV-11 sin innsatsstyrke. Personellet kommer fra Sognefjorden i sør til fylkesgrensa til Sør-Trøndelag i Nord. Archery er lokalisert på Setnesmoen ved Åndalsnes.

Spydspissen av kampkraft​​​

Innsatsstyrke Archery utgjør spydspissen av kampkraft i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11. Styrken består av i underkant av 200 svært motiverte soldater som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Archery er en lett, mobil og fleksibel mobiliseringsstyrke, med kort responstid.

Archery opprettholder sin kampkraft gjennom krevende treninger som skal gjøre avdelingen i stand til å løse pålagte oppdrag i krise og krig.

Hvem er vi?​

Archery består av frivillige mannskaper og befal med bred sivil og militær kompetanse. Personellet i styrken skriver en 3-års kontrakt med Heimevernet, som innebærer mer trening enn soldatene i de tradisjonelle HV-områdene. Styrken består av personer innen alle samfunnslag, men felles for de alle er deres genuine interesse til å stille opp for samfunnet vårt når det er behov for det. Et mindre ledelsesapparat jobber fast på Setnesmoen, og har som oppgave å forvalte alt personell og materiell.

Hvor mange dager i år​et?

Grunnet Heimevernets økonomi, så trener mannskapene 15 dager og befal og spesialister 20 dager. Kontrakten sier at det kan være rom for inntil 30 dagers tjeneste i året (hvis den økonomiske situasjonen tilsier det). For at soldatene i Archery skal kunne planlegge, så gir vi ut datoene for treningene i god tid før.

Våre treninger​​/øvelser

Vi legger opp til TO treninger i året, en tidlig vår, og en på høsten. I Archery er det mange studenter, bønder og jegere. Derfor tilstreber vi å holde treningene unna eksamensperioder, jakt og våronna.


Har du gjennomført førstegangstjeneste og er motivert til å bidra om samfunnet vårt blir utsatt for en krise eller krig?

SØK OPPTAK​