hv_435_bjørnwest09hv_435_bjørnwest09http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=726Innsatsstyrke Bjørn WestInnsatsstyrke Bjørn West tilhører Bergenhus heimevernsdistrikt 09 med ansvarsområde i Hordaland./media/PubImages/bjørnwestforside.jpg

​​​​​​​​Til deg som nylig har gjennomført førstegangstjenesten eller kanskje det er en stund siden og du nå savner det gode miljøet og kameratskapen som du opplevde i Forsvaret? 

Innsatsstyrke Bjørn West er en av Heimevernets 12 innsatsstyrker og har oppsetting og trening primært i Hordaland, men skal om nødvendig også kunne settes inn andre steder i landet.

Bjørn West trener 3 – 4 ganger årlig over totalt ca 15 dager for menige og korporaler, mens befal trener ca 20 dager. Styrken er sammensatt av hovedsakelig vernepliktige befal og menige/korp, men har også et mindre ledelsesapparat bestående av heltidsansatte offiserer. 

Som soldat i innsatstyrken vil du foruten å være en del av HVs prioriterte avdelinger, oppleve gode og realistiske treninger med fokus på enkeltmanns-, lags- og troppsferdigheter. 

Bjørn West er oppsatt med mye nytt og moderne materiell og etter opptak vil du få utlevert tidsriktig personlig bekledning og utrustning.


Les om hvordan du søker opptak til Innsatsstyrke Bjørn West

Slik søker du



Fakta Inn​satsstyrke Bjørn West​


 

  • Frivillighetskontrakt 3 år. 0 – 2 opptak pr år. 
  • Treningsfrekvens: Normalt 15 – 25 dager pr år 
  • Totalt 9 tropper; Innsatstropper, Jegertropp, Skarpskyttertropp, Sanitetstropp, Sambandstropp og Stabstropp 
  • Bevæpning: HK 416, MP-7, HK 417, MG-3, Minimi, 84 mm RFK, M-72, 40 mm GUR og 12.7 MØR 
  • Mobilitet: Feltvogn MB 240 GD og Scania lastevogn 
  • Operasjonsområde primært Hordaland 


 

 

hv_435_bjørnwest09hv_435_bjørnwest09http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=569https://www.youtube.com/watch?v=hI-5GVSmOVM&feature=youtu.be