Innsatsstyrke Bjørn WestInnsatsstyrke Bjørn Westhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_BJORNWEST-6031.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3544Bjørn West er en avdeling med faglig dyktig og motivert personell – med sunne og gode holdninger, som gir utførelse og framferd preget av profesjonalitet og seriøsitet.

​​​​​​​​Til deg som nylig har gjennomført førstegangstjenesten eller kanskje det er en stund siden og du nå savner det gode miljøet og kameratskapen som du opplevde i Forsvaret? 

Innsatsstyrke Bjørn West er en av Heimevernets 15 innsatsstyrker og har oppsetting og trening primært i Hordaland, men skal om nødvendig også kunne settes inn andre steder i landet.

Bjørn West trener 3 – 4 ganger årlig over totalt ca 15 dager for menige og korporaler, mens befal trener ca 20 dager. Styrken er sammensatt av hovedsakelig vernepliktige befal og menige/korp, men har også et mindre ledelsesapparat bestående av heltidsansatte offiserer. 

Som soldat i innsatstyrken vil du foruten å være en del av HVs prioriterte avdelinger, oppleve gode og realistiske treninger med fokus på enkeltmanns-, lags- og troppsferdigheter. 

Bjørn West er oppsatt med mye nytt og moderne materiell og etter opptak vil du få utlevert tidsriktig personlig bekledning og utrustning.

Har du gjennomført førstegangstjeneste og ønsker å kunne gjøre en forskjell om samfunnet vårt blir utsatt for en krise eller krig?

 


Les om hvordan du søker opptak til Innsatsstyrke Bjørn West

Slik søker duFakta Inn​satsstyrke Bjørn West​


 

  • Frivillighetskontrakt 3 år. 0 – 2 opptak pr år. 
  • Treningsfrekvens: Normalt 15 – 25 dager pr år 
  • Totalt 8 tropper; Innsatstropper, Jegertropp, Skarpskyttertropp, Sanitetstropp, Sambandstropp og Stabstropp 
  • Bevæpning: HK 416, MP-7, HK 417, MG-3, Minimi, 84 mm RFK, M-72, 40 mm GUR og 12.7 MØR 
  • Mobilitet: Feltvogn MB 240 GD og Scania lastevogn 
  • Operasjonsområde primært Hordaland