Innsatsstyrke Bjørn WestInnsatsstyrke Bjørn Westhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_8488_export_141022.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3629

Historien

Av geriljabasene som SOE planla å opprette i Norge i krigens sluttfase er «Bjørn West» i Matrefjellene utenfor Bergen den best kjente. Basen var i virksomhet fra oktober -44, og den ble den største mht antall soldater.
​​​Tyskerne oppdaget etter hvert hva som foregikk, og angrep styrken flere ganger i krigens siste uker med tap på begge sider. Da tyskerne arresterte alle voksne menn i Matre, kunne det se ut som om de planla et nytt «Tælavåg» på grunn av tapene de hadde hatt. Fredsslutningen kom før noe dramatisk skjedde, og 9. mai 1945 overtok styrken fra «Bjørn West» kontrollen i Bergen.

Mot slutten av krigen planla SOE å opprette fem permanente geriljabaser i Norge for å forberede en alliert overtagelse når krigen var over. I oktober 1944 landsatte en ubåtjager fra Shetland syv offiserer fra kompani Linge, og de etablerte «Bjørn West», fordelt på flere sæterstøler og hytter i fjellene sørvest for Matre. Frivillige sluttet seg til styrken, både fra hjemmefronten og ungdom som ville unndra seg utskrivning til arbeidstjeneste. Ved fredsslutningen talte enheten 259 mann. «Bjørn West» ble den største av basene, og den som hadde flest trefninger med tyske styrker.

Til å begynne med ble basen forsynt sjøveien, men utover våren 1945 fikk den også flere flyslipp. Virksomhetens omfang bare 50-60 km fra Bergen var vanskelig å holde hemmelig, og i mars -45 ble det klart at tyskerne hadde kjennskap til det som foregikk. 8. april rykket tyske avdelinger frem på tre akser mot området. Styrken trakk seg tilbake for å unngå kamp. Et nytt hovedkvarter ble opprettet ved Stordalen fjellstove.

28. april kom tyskerne tilbake og i dagene som fulgte var det flere trefninger med tap på begge sider. De hardeste kampene fant sted på Klavefjellet sør for Stordalen, 3. mai, der 400 tyske angripere ble slått tilbake. Like etterpå kom det melding fra London om at hjemmestyrkene skulle unngå stridigheter for ikke å forstyrre fredsforhandlingene. Da hadde disse kampene kostet seks nordmenn livet, mens tyske opptegnelser viste 117 falne.

7. mai kom meldingen om samling i Urdal og to dager senere reiste «Bjørn West»-styrkene inn til Bergen og tok over kontrollen der.

Som følge av kampene var Matre nær blitt et nytt «Tælavåg». Alle voksne menn i bygda ble arrestert og plassert i en fangeleir ved Bergen. Det gikk også rykter om at Matre skulle svis av, og at kvinner og barn skulle sendes til Tyskland. Fredsslutningen kom før slike dramatiske tiltak ble gjennomført fra tysk side.

Publisert 24. februar 2014 16:23. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 7. mai 2019 11:05.