Innsatsstyrke BundleInnsatsstyrke Bundlehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Bundle_profilbilder2015-0840.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3570Innsatsstyrke Bundle tilhører Oslo og Akershus heimeverndistrikt 02 og er en hurtig reaksjonsstyrke som kan settes inn i maritime operasjoner over hele østlandsregionen.

​​​​​​​​​​​​​​​Vi skal beherske alle militære disipliner i SHV sin oppdrags portefølje, og er en prioritert avdeling med godt motiverte mannskaper.

Innsatsstyrken består av over 100 frivillige mannskaper som har skrevet kontrakt med Forsvaret. Kontrakten innebærer at mannskapene i en innsatsstyrke kan trene mer enn vanlige HV-soldater, og utrustningen til den enkelte og til avdelingen er noe mer omfattende. Kontrakten inneholder også bonusordninger som etter visse kriterier utbetales ved kontraktens inngåelse og utløp.

Vi er en av fire innsatsstyrker i Sjøheimevernet, og som de andre innsatsstyrkene i landet, er disse de første styrkene som settes inn i tilfelle krise/krig. Vi har også oppgaver i fredstid, som styrkebeskyttelse av utenlandske militære fartøy som besøker norske havner, søk og redning og annen støtte til politiet.

Som frivillig hos oss vil du tilhøre en prioritert avdeling med høy stridsevne som får tilført det beste Forsvaret har av utstyr og kompetanse.​​​​​​


Har du gjennomført førstegangtjenste og har det som kreves for å kunne være en innsatssoldat?

SØK OPPTAK


 ​