Innsatsstyrke Claymore, HV-16Innsatsstyrke Claymore, HV-16http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_1646_151016_Claymore.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4436

Historien

Alle innsatsstyrkene i Heimevernet er oppkalt etter historiske aksjoner utført under 2. verdenskrig. Her får du beskrivelse av operasjonen bak vårt navn.

​​​​​​​​​Operasjon «Claymore», det første Lofotraid, var rent krigsøkonomisk betinget. Mest mulig produksjonskapasitet, transportmidler og forsyninger på Vestvågøy i Lofoten skulle ødelegges.​

Styrkene var bare i land i 6 timer på fire steder, men fikk ødelagt 18 fabrikker, 19 000 tonn skipstonnasje og 3 millioner liter olje. Norske frivillige og krigsfanger ble tatt med til England.

Raidet førte til strenge represalier fra tysk side, og til at tyskerne bygde Svolvær ut til det sterkest befestede sted på norskekysten.
 
Det første Lofotraid, operasjon «Claymore», ble gjennomført 4. mars 1941. Ca 1100 commandosoldater, deriblant 52 mann fra det senere så berømte kompani «Linge» angrep Stamsund, Henningsvær, Svolvær og Brettesnes, og stedene ble holdt i 6 timer.

 

Krigsøkonomisk

Angrepet var av krigsøkonomisk art og målene var å ødelegge forsyninger og fabrikker med produksjon som tyskerne kunne bruke til sin krigføring. Dessuten skulle så mange tyske – og norske skip som seilte for tyskerne, ødelegges.
 
Angrepet kom fullstendig overraskende på tyskerne og de allierte møtte ingen motstand. Skip på til sammen mer enn 19 000 tonn ble senket og 18 bedrifter ble ødelagt og satt ut av produksjon. Mer enn 3 millioner liter olje ble brent eller helt på sjøen.

 

Frivillige nordmenn til England

Da styrken trakk seg ut hadde den med 314 frivillige nordmenn tilbake til England, samt 213 tyske krigsfanger og 12 arresterte NS-medlemmer.
 
SOE og ekspedisjonens ledere tok det som stor seier, og raidet ble slått stort opp i engelsk presse. Churchill tok det som en personlig seier. Det viste at han hadde hatt rett da han skapte SOE på tross av motstanden fra War Office og the Regular Army.
 
Om selve styrken ikke led noen tap omkom 7 sivile og tyske SS-soldater gjennom-førte harde represalier på Vestvågøy. 7 hus ble brent av i Svolvær og det ble også brent hus i Henningsvær og Stamsund. 64 nordmenn ble arrestert og ført til Grini som de første fanger der. Fangene ble kalt: «Svolvær-gissel».
Publisert 31. januar 2014 18:58. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:00.