Innsatsstyrke DerbyInnsatsstyrke Derbyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Tr4_oktober_22_151010_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4167Innsatsstyrke Derby er en hurtig reaksjonsstyrke underlagt Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, med oppsetningssted er i Lutvann leir i Oslo. Avdelingen består av over 300 soldater.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi er hovedstadens innsatsstyrke og kan hurtig mobiliseres for å Verne, Vokte og Virke. Innsatsstyrken utgjør spydspissen av kampkraft i Heimevernet, og består av spesielt utvalgt, utdannet og utrustet personell. Vi er en hurtig-mobiliseringsstyrke, som er underlagt territorialsjef for Oslo og Akershus, sjef HV-02.

​Soldatene i Derby har minimum førstegangtjenste som militær bakgrunn, men mange har også lang operativ fartstid i Forsvaret og erfaring fra internasjonale operasjoner. Gjennomsnittsalder på våre soldater er 31 år, mange har vært med siden styrken ble etablert i 2005.
​​​
Som soldat i innsatsstyrke Derby vil du tilhøre en prioritert avdeling som består av frivillige og svært motiverte mannskaper. Vi skal primært virke i landets mest befolkede område, hovedstadsregionen, med svært mye viktig infrastruktur og personell, men vi er også en nasjonal ressurs som kan beordres på oppdrag i hele Norge.

​Vi opprettholder vår stridskapasitet gjennom minimum 15-30 øvelsesdøgn per år, hovedsaklig fordelt på helger. Gjennomsnittlig treningsmengde i avdelingen ble i 2011 redusert med omlag ti dager, fra 25/30 til 15/20 dager. Dette grunnet de svært trange økonomiske rammene i Heimevernet.

Vi håper at vi i fremtiden får trent så mye som planen var i utgangspunktet og søker derfor personell som har tid til dette, inntil 30 dager per år. 

I tillegg til øvelsene deltar mange av våre soldater på diverse «task force» oppdrag og løpende militære aktiviteter og kurs. Styrken har også en egen nærkampgruppe med regelmessige treninger.

 

FRIVILLIGhet OG MOTIVasjon

Innsatsstyrke Derby består av over 300 svært motiverte soldater med bred militær erfaring -og kompetanse. Mange i styrken deltar på mange militære aktiviteter og møtes ofte. Dette bidrar til å bygge en sterk kultur og et tett samhold som er prekært for å takle påkjenningene en krise/krig vil føre med seg. 

 

Innsatsavtale

Alle soldatene i Derby har vervet seg og skrevet en innsatskontrakt med Forsvaret. De har minimum førstegangstjeneste som militær bakgrunn, de jobber nå til daglig i det sivile eller studerer. Soldatene har dette som et deltidsverv og mobiliseres raskt lokalt ved alarm. 

Alle i Derby forplikter seg til å oppdatere og videreutvikle sin militære kompetanse fortløpende for å best mulig kunne beskytte samfunnet vårt ved krise og krig.

Vi er en nasjonal forsvarsressurs, klare til å løse oppdrag ved alarm.​​​​​​


Er du motivert til å gjøre en ekstra innsats og ta ansvar i krise og krig? Vi tar inn to kontigenter til styrken hvert år.

SØK OPPTAK