Innsatsstyrke GrebeInnsatsstyrke Grebehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Grebe_2931.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3543Grebe tilhører Opplandske heimevernsdistrikt 05 og er innlandets innsatsstyrke med ansvarsområde i Hedmark og Oppland. Innsatsstyrke Grebe har oppsetningssted på Terningmoen i Elverum.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Styrken er en mobil og fleksibel ressurs. Kort reaksjonstid er essensielt, nettopp for å kunne være der det skjer, når det skjer. Grebe utgjør en viktig del av heimevernets operative kapasitet og har den hyppigste øvingsfrekvensen av heimevernets styrker.

Som soldat i Grebe tilhører du en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper som har dette som en deltids jobb. Innsatstyrken opprettholder sin kapasitet gjennom flere årlige treninger og skal være i stand til å løse heimevernets oppdrag.

Innsatsstyrke Grebe er opptatt av å utnytte eksisterende kompetanse til sitt personell på en best mulig måte, samtidig som det legges vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder, spesielt lederutviklingskurs som lagførerkurs, grunnkurs lederskap, troppssjefkurs m.fl. 

Grebes kjennetegn:

•  Hurtighet
•  Profesjonalitet
•  Ansvar
•  Omsorg
•  Pålitelig
•  Nettverksbygging


Har du gjennomført førstegangtjeneste og er motivert til å stille opp om samfunnet vårt trenger det?

SØK OPPTAK

 ​