Innsatsstyrke GunnersideInnsatsstyrke Gunnersidehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Gunnerside_AS152668.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3542Innsatsstyrke Gunnerside tilhører Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03 (HV-03), og holder til på Heistadmoen leir utenfor Kongsberg.

​​​​Innsatsstyrke Gunnerside er en mobil og fleksibel reaksjonsstyrke med kort responstid, ved alarm skal vi på kort tid være i stand til å løse oppdrag i HV-03 sitt primære ansvarsområde, men vi kan også settes inn i operasjoner i hele Norge.
 
Gunnerside utgjør en viktig del av HV-03 sin operative kapasitet og har den hyppigste øvingsaktiviteten i heimevernsdistriktet. Vi opprettholder vår kapasitet gjennom flere (3-4) årlige treninger og er i stand til følgende:

• Å lede alle troppetyper, herunder områder og underlagte tropper 
• Å samvirke med andre innsatsstyrker
• Å samvirke med distrikts stab, Hærens Brigade og dens underavdelinger
• Å samvirke med allierte avdelinger 

Som soldat i Gunnerside tilhører du en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper. Innsatsstyrken er opptatt av å utnytte eksisterende kompetanse hos sitt personell på best mulig måte, rett mann på rett plass er viktig for styrken. 

Samtidig legges det vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder, spesielt lederutviklingskurs som lagførerkurs, grunnkurs lederskap, troppssjefskurs, Sanitet Nivå 3 med flere.Har du gjennomført førstegangtjeneste og ønsker å gjøre en forskjell når samfunnet vårt trenger det?

SØK OPPTAK