Innsatsstyrke GunnersideInnsatsstyrke Gunnersidehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Gunnerside_profilbilder-152472.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3576

Historien

Alle innsatsstyrkene i Heimevernet er oppkalt etter historiske aksjoner utført under 2. verdenskrig. Her får du beskrivelse av aksjonen bak vårt navn.
​​​​​​Av alle sabotasjeaksjoner i Norge, er tungtvannsaksjonene de mest kjente. Utvikling av en tysk atombombe red britene som et mareritt. Først prøvde de å utføre angrepet selv, men mislyktes.

Først da 9 nordmenn tok seg inn i fabrikken og sprengte utstyr og ferdig tungtvann ble det midlertidig stopp i produksjonen. Da tyskerne ville flytte produksjonsutstyret til Tyskland lyktes det tre nordmenn å senke fergen med utstyret ute på Tinnsjøen. Tyskland fikk aldri nytte av norsk tungtvann i sin krigføring.

Vemork

Redselen for at Hitler skulle greie å utvikle en atombombe var stor på alliert side. I 1942 kom meldingen om at tyskerne krevde en radikal økning av tungtvannsproduksjonen på Vemork. Man fryktet dette var et ledd i utviklingen av bomben, og planer for å stoppe produksjonen ble iverksatt. En gruppe (Grouse) ble satt inn for å skaffe etterretninger. Et forparti «Swallow» skulle forberede mottak av britiske sabotører transportert med glidefly «operasjon Freshman». Glideflyene kom aldri frem, og hele operasjonen misslyktes.

SOE godkjente etter dette operasjon «Gunnerside». 27. februar 1943 tok seks mann fra Swallow og tre fra Grouse, seg inn i tungtvannsanlegget med sprengstoff. De greide å ødelegge de 18 produksjonscellene sammen med 500 kg tungtvann. «Gunnerside» var meget vellykket, men etter tre måneder var produksjonen på Vemork i gang igjen.

Et amerikansk forsøk på å bombe fabrikken i november førte bare til midlertidig produksjonsstans. Tyskerne bestemte seg da for å demontere anlegget og sende det til Tyskland. Tross strengt vakthold greide tre mann å ta seg om bord i jernbanefergen «Hydro» som skulle ta utstyret første etappe over Tinnsjøen. 19. februar 1944 lyktes det å sende «Hydro» med sin last til bunns, og utstyret og ca 600 kg tungtvannsholdig lut gikk tapt.

Deltagerne i operasjon «Gunnerside» ble krigshistoriens mest dekorerte sabotasjegruppe.

 

General von Falkenhorst gav det som skjedde karakteristikken: – Det flotteste kupp jeg har sett denne krigen.

Helt uten tap hadde kampen om tungtvannet ikke vært. Operasjonene kostet tilsammen 40 briter, 36 nordmenn og 20 tyskere livet.

Publisert 15. april 2014 13:56. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:00.