Innsatsstyrke HeronInnsatsstyrke Heronhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_HERON-5558.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3547Heron tilhører Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14, og er innsatsstyrken med ansvarsområde fra fylkesgrensen mellom Nordland/Nord-Trøndelag i sør opp til Tysfjorden i nord.

​​​​​​​​​​​​​Innsatsstyrke Heron har oppsetningssted på Drevjamoen ved Mosjøen i Vefsn kommune.

Innsatsstyrke Heron er en motivert, mobil, fleksibel og slagkraftig styrke. Kort reaksjonstid er essensielt, nettopp for å kunne være der det skjer, når det skjer.

HERON utgjør en viktig del av heimevernets operative kapasitet og har den hyppigste øvingsfrekvensen blandt HV-14s styrker.

Som soldat i Heron tilhører du en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper som har dette som en deltids jobb.

Innsatstyrken opprettholder sin kapasitet gjennom flere årlige treninger og skal være i stand til å løse heimevernets oppdrag.

Innsatsstyrke Heron er opptatt av å utnytte eksisterende kompetanse til sitt personell på en best mulig måte, samtidig som det legges vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder. Spesielt gjelder dette lederutvikling gjennom lagførerkurs, grunnkurs lederskap, troppssjefkurs m fl. 


Innsatsstyrke Heron kjennetegnes av:

 • Hurtighet
 • Profesjonalitet
 • Ansvar
 • Omsorg
 • PålitelighetHar du gjennomført førstegangstjeneste og er motivert til å gjøre en forskjell om samfunnet vårt blir utsatt for en krise eller krig?

SØK OPPTAK