Innsatsstyrke Ida & LyraInnsatsstyrke Ida & Lyrahttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_IdaLyra_profil.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3566Innsatsstyrke Ida og Lyra er en hurtig reaksjonsstyrke som tilhører Finnmark heimevernsdistrikt 17, med oppsetningssted på Garnisonen i Porsanger utenfor Lakselv.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi er, sammen med innsatsstyrkene i de andre HV-distriktene i Norge, spydspissen av kampkraft i Heimevernet, og består av spesielt utvalgt, utdannet og utrustet personell.

I tillegg er vi en styrke som er mobile og fleksible, og med kort reaksjonstid, slik at vi kan være raskt på plass der det måtte være behov for oss. 

Prioritert avdeling

Som soldat eller befal i Ida og​ Lyra vil du tilhøre en prioritert avdeling som består av frivillige med bred militær og sivil erfaring og kompetanse, og som primært skal virke i Finnmark fylke.

Vi behersker alle militære disipliner som landheimevernet skal kunne.

Ida og Lyra består av frivillige mannskaper og befal som har skrevet kontrakt med Heimevernet. Kontrakten innebærer at vi kan trene mer enn soldater i HV-områdene (kompaniene), inntil 25-30 dager i året.

De siste årene har det generelt hvert en nedgang i treningsdager i Heimevernet og soldatene har trent cirka 15 dager årlig (befalet 20), vi søker likevel personell som har anledning til å trene inntil 30 dager årlig som innsatsavtalen gir rom for.

I tillegg kommer en del kurs som enkeltindivider deltar på. Utrustningen til innsatsstyrkesoldatene og til avdelingen i sin helhet er mer omfattende enn det du finner i HV-områdene.

Innsatskontrakten inneholder bonusordninger som utbetales ved gjennomført kontraktsperiode. 

Vi har forpliktet oss til å oppdatere og videreutvikle vår militære kompetanse fortløpende for å best mulig kunne beskytte samfunnet i både krise og krig, og er en nasjonal forsvarsressurs, klare til å løse oppdrag ved alarm.​​​


Har du gjennomført førstegangtjeneste og ønsker å kunne gjøre en forskjell om landet vårt trenger det?

SØK OPPTAK