hv_479_osprey_varg08hv_479_osprey_varg08http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1068/media/PubImages/TORE.E-2592.jpg

Innsatsstyrke Osprey er en mobil og fleksibel reaksjonsstyrke med kort responstid. Ved alarm skal vi være i stand til å løse oppdrag i hele HV-08’s ansvarsområde. Ved behov kan styrken settes inn operasjoner i hele Norge.
Innsatsstyrken utgjør en viktig del av heimevernets operative kapasitet og har den hyppigste øvingsfrekvensen av heimevernets styrke.

Som soldat i innsatsstyrken vil man tilhøre en prioritert avdeling med høy treningsstandard og stridsevne. En avdeling bestående av det beste personell og materiell HV innehar.

Tjenesten:

Som soldat i Innsatsstyrken vil du tilegne deg og videreutvikle deg innenfor områder som blant annet:
Soldatferdigheter – herunder gode kurs innenfor fagspesifikke felt som eksempelvis skarpskyttertjeneste, jegertjeneste og ledelse.
Ledererfaring og teamerfaring
Trening i å håndtere vanskelige situasjoner
Videre er tjenesten preget av godt samhold og er en god sosial arena som vil utvide ditt nettverk.
 
Tjenesten i Osprey består av en årlig trening på 6-7 dagers varighet, samt 3-4 samlinger årlig som strekker seg fra torsdag-søndag.
For deg som er student forsøker innsatsstyrken å legge treningene utenom de vanlige eksamensperiodene.

Kontrakt:

Som soldat i Osprey skriver du kontrakt med forsvaret – stillingen blir for alle praktiske formål som en deltidsjobb å regne. Kontrakten har en varighet på 3 år og er en avtale om utvidet frivillig trening på inntil 25 dager per år for menige og 30 dager for befal.

Etter 6 dagers tjeneste for soldater og 9 dager for befal gis det ekstra økonomisk kompensasjon, ut over det normale tjenestetillegget for regulære HV soldater. 

Når du skriver kontrakt utbetales det et «sig on fee» på kr 5000. Etter endt kontrakt med minimum 75% oppmøte utbetales en bonus på kr. 30 000,- 


Har du gjennomført førstegangstjeneste kan du søke opptak til Innsatsstyrke Osprey

SØK opptak


  ​