Innsatsstyrke OspreyInnsatsstyrke Ospreyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_8730_export_141106.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3630Osprey tilhører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 og er en avdeling med faglig dyktig og motivert personell som preges av profesjonalitet og seriøsitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi er en mobil og fleksibel reaksjonsstyrke med kort responstid, ved alarm skal vi på kort tid være i stand til å løse oppdrag i HV-08 sitt primære ansvarsområde. Innsatsstyrken utgjør en viktig del av heimevernets operative kapasitet og har den hyppigste øvingsfrekvensen av heimevernets styrker.

Vi er også i stand til å kunne settes inn i operasjoner i hele Norge dersom det skulle være behov for dette.

Som soldat i innsatsstyrken vil man tilhøre en prioritert avdeling med høy stridsevne. En avdeling bestående av det beste av personell og materiell som HV har.

Tjenesten hos oss forgår normalt gjennom en årlig trening på 6-7 dager, samt
3-4 samlinger, normalt torsdag-søndag.

I tillegg kommer eventuelt skarpe oppdrag etter ordre (styrkebeskyttelse o.a.)

Personell som ønsker å tjenestegjøre i disse styrkene må igjennom opptaksprøver og en seleksjonsprosess.

INNSATSAvtale

Alle i Osprey har skrevet en innsatskontrakt med Forsvaret, har militær bakgrunn og utdanning, men jobber til daglig i det sivile - og har dette som en deltidsjobb. Vi har forpliktet oss til å oppdatere og videreutvikle vår militære kompetanse fortløpende for å best mulig kunne beskytte samfunnet vårt ved krise og krig. Avtalen er en avtale om utvidet trening. Frivillig for inntil 25/30 dager trening pr år.
​​​​​
Gir ekstra økonomisk kompensasjon etter 6 og 9 dager. ISTY kompensasjon kommer i tillegg til andre rettmessige godtgjørelser. ”Sign on fee” – 5000,- (Utbetales etter 6 mnd/6-9 dager) Bonus 30 000,- etter tre år (Ved min. 75% trening)
Pr dag: ca. 850-1200 kr avhengig av grad, etter 6/9 dager.


Har du gjennomført førstegangstjeneste kan du søke opptak til Innsatsstyrke Osprey

SØK opptak


  ​