Innsatsstyrke Osprey-VargInnsatsstyrke Osprey-Varghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__MG_8956_export_141109.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3632

Historien

Etter at den militære motstandkampen i Rogaland fikk seg en knekk i 1942 visste man lite eller ingenting i FO i London om hva som foregikk i fylket. Området ble derfor kalt «det mørke fastland».
​​​​​​Med Operasjon «Osprey» tok aktivitetene seg opp, og gjennom et fruktbart samarbeid med Milorg ble også dette distriktet brakte på linje med resten av landet. Men området hadde ikke høyeste prioritet, og selv om «Osprey» var aktiv helt til i maidagene i 1945, var ikke Milorg D19 oppe på full styrke da freden kom.

Sommeren 1942 gikk Gestapo til aksjon og rullet opp den illegale presse i Rogaland. Dette medførte at alt militært motstandsarbeid i fylket fikk seg en alvorlig knekk. I tillegg var ikke SOE spesielt interessert i dette distriktet. Man skulle trodd at Sola flystasjon kunne vært av interesse, med sin nærhet til de britiske øyer. Men avstanden var «like kort» fra England og derfor ble den i hovedsak kun nyttet av rekognoseringsfly.

Med forberedelsene til landgangen i Normandie endret dette seg og 11. desember 1943 ble operasjon «Osprey» iverksatt. Da ble tre mann fra kompani «Linge» og en telegrafist sluppet i fallskjerm ved Grøtteland med oppdrag å opprette radiosamband, etablere sabotasjeceller rettet mot kommunikasjoner, ta imot og lagre våpen, instruere jegere og rekognosere mot flyplassen på Sola.

Å unngå kontakt med Milorg holdt ikke. Forbindelse ble søkt fra begge sider og i juli 1944 formaliserte London samarbeidet mellom «Osprey» og Milorg D19. Samarbeidet gikk utmerket. «Osprey»-karene virket som instruktører og en motstandsorganisasjon begynte å vokse frem.

Da deler av SIS-organisasjonen ble rullet opp i september 1944, flyttet «Osprey» sin virksomhet til Årdal. Her fortsatte man å ta imot materiell som ble fraktet videre både til Stavanger og Jæren. Tilgangen på utstyr kunne vært bedre, men andre distrikter ble høyere prioritert. Derfor hadde ikke D19 full styrke ved fredsslutningen i mai -45.

«Osprey» løste sitt oppdrag. De hadde et fruktbart samarbeid med Milorg, og samvirket med andre operasjoner som «Vestige» og «Avocat». «Ospery» var i virksomhet uten avbrudd fra innsettingen i 1944, til de hadde gitt sitt bidrag til sikring av freden.

Publisert 5. desember 2014 17:26. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 22. februar 2018 11:22.