hv_480_opptak_12hv_480_opptak_12http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1069/media/PubImages/4Z6A1187.jpeg

Søk opptak i Osprey

Vi søker etter kvalifisert og motiverte soldater til Osprey, og har jevnlig opptak for å sørge for en jevn tilførsel av kvalifisert personell til innsatsstyrken.

​​​​​​​​​​​​OPPTAK 2020: 4.-6. november. Søknadsfrist 12. oktober. Søknadskjema sendes til:  hv-08.g1@mil.no​​​​​

Tjenestestillinger som finnes i innsatsstyrkene.

Offiser (OF 1-2): Utfører ledelse og planarbeid. Befal (OR 5-6): Ledelse, utdanning og faglig oppfølging. Spesialister (OR2-4): Innehar kompetanse- eller ansvarstunge stillinger. Soldatkategorier (OR 1): Geværsoldater, MG soldater, Kanonsoldater, Sambandssoldater, Sanitetssoldater, Jegere, Skarpskyttere, Tren soldater, Stabssoldater, Hundeførere og Militærpoliti.

​​​​​​Innsatsstyrkene består av selekterte befal og mannskaper på 3-års beredskapskontrakter. Opptaket inneholder ett utvalg øvelser for å måle den enkelte kandidat innen bl.a. fysisk og psykisk skikkethet, samarbeidsevner, motivasjon og vilje. 


Hensikten med opptaket

Innsatsstyrken gjennomfører opptak for å kunne selektere ut de beste og mest egnede soldatene fra vår styrkestruktur, og oppta disse i avdelingen. Treningen med innsatsstyrken opprettholder en høy standard og opptaket er vår mulighet til å kvalitetssikre deg som soldat og kollega.


Hva skjer på opptak

Opptaket går over tre dager, og består av tre faser hvor den første er en kartleggingsfase. I kartleggingsfasen gjennomføres det fysiske tester, legesjekk og intervju av deg som kandidat.

Den andre fasen er en utdanningsfase, hvor du får muligheten til å vise hva du kan, eller om du er i stand til å tilegne deg de ferdighetene vi søker.

Den tredje fasen består av et patruljeløp hvor du sammen med laget ditt skal gjennomføre en marsj samtidig som dere løser ulike oppdrag. Her får du muligheten til å vise evner som initiativ, samarbeids og omsorgsevner samt dine feltferdigheter. 

Hva vi ser etter:

For å bli tatt opp i innsatsstyrken må du ha gjennomført førstegangstjeneste, samt ha god vandel.
Du må inneha et ferdighetsnivå innenfor «grønne disipliner» som gjør at du kan tre inn i en av avdelingens tropper, eller vise at du er i stand til å tilegne deg kunnskap, og kunne trene deg opp i løpet av den første tiden din ved avdelingen.

For å komme videre i opptaket må du kunne løpe 3km på under 15:00 minutter som mann, og 16:30 minutter som kvinne, samt innfri karakterkravet i styrkeøvelsene stille lengde, medisinballstøt og pull-ups. FYSISKE KRAV​​​
​EGENSKAP​​TESTØVELSEMENNKVINNER
​ Utholdenhet​3000 m løp15:00 min.16:30 min.
​​​Bip-test​8:8​7:4
Styrke​​ ​ ​​Medisinballstøt4,20 m3,10 m
Stille lengde2,15 m1,80 m
​Pull-ups3-A6-B​


HVA KAN DU GJØRE FOR Å FORBEREDE DEG:

Vi anbefaler deg å ha trent før opptaket slik at du har overskudd, og er best mulig rustet for å vise hva som bor i deg når du møter på opptak. Du bør som et minimum ha løpt 3km innenfor minstekravet før oppmøte. 

Selv om arbeidsgiver plikter  å gi deg permisjon i forbindelse med treningen med innsatsstyrken anbefaler vi deg å informere arbeidsgiver og familie om at du har tenkt å søke og hva det innebærer, før du møter på opptak. 

HVORDAN SØKER DU: 

For å søke opptak må fylle ut og sende inn søknadsskjema. Last ned skjemaet, fyll ut og send det på mail til: hv-08.g1@mil.no

Søknadsfrist er 25.mai

Opptaket gjennomføres tirsdag 12 – torsdag 14. juni.

OPPMØTESTED OG PRAKTISK INFO:

Oppmøtested for opptaket er Vatneleiren i Sandnes. Her tas du i mot i hovedvakta og vil bli anvist videre til parkering og klasserom for registrering og opptakets første fase. 
Dersom du grunnet reisevei har behov for å komme dagen før kan du melde fra om dette. Du vil da bli tildelt rom på kaserne. 

HUSK Å TA MED: 

Toalettsaker 
Treningstøy 
Alt utlevert militært utstyr (dersom du allerede er innrullert i HV). 

KONTAKTINFORMASJON

Dersom det er noe du lurer på er våre kontaktpersoner tilgjengelige i tidsrommet 08:00 – 15:00. 

Sj.Sjt Håvard Klepp tlf: 476 32 202 / haklepp@mil.no

Her kan du se hvordan styrketestene gjennomføres:


MEDISINBALLSTØT:


 STILLE LENGDEHOPP


 
PULL-UPS

 


Publisert 1. desember 2014 18:22. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 23. september 2020 14:35.