Innsatsstyrke Polar Bear VIInnsatsstyrke Polar Bear VIhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160614tk_C5946.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8289Navn etter MILORG-operasjonen POLAR BEAR VI EAST, februar 1945.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Innsatsstyrke Polar Bear VI er, sammen med innsatsstyrkene i de andre HV-distriktene i Norge, spydspissen av kampkraft i Heimevernet. Styrken består av godt trent, motivert, utdannet og utrustet personell.

Polar Bear VI er en lett, mobil og fleksibel mobiliseringsstyrke, med kort responstid. Gjennom jevnlig trening i løpet av året bygger og vedlikeholder vi styrkens evne til å levere kampkraft innenfor hele landheimevernets oppdragsportefølje. Primære innsatsområder er Østfold og Vestfold, men med opsjon på innsettelse i hele Norge.

Polar Bear VI tilhører Oslofjord HV-distrikt 01 (HV-01). Basen vår ligger på Luftforsvarets flystasjon i Rygge kommune i Østfold. 

Polar Bear VI består av frivillige mannskaper og befal med bred sivil og militær kompetanse. Personellet i styrken vår skriver en kontrakt med Heimevernet, som innebærer at vi trener mer enn soldater i de tradisjonelle HV-områdene (kompaniene) - inntil 25-30 dager i året. 
De siste årene har treningsmengden ligget på ca. 15 dager for soldater og ca. 20 dager for befal. Vi søker likevel personell som har anledning til å trene inntil 25-30 dager årlig som innsatsavtalen gir rom for. 
I tillegg er det gode kursmuligheter for befal og spesialister.

Innsatsstyrke Polar Bear VI (forkortet: PBVI) ledes av en kommandostab med faste ansatte. Troppene i PBVI gir styrken en fleksibel operativ kapasitet, og består av innsatstropper, jegertropp, skarpskyttertropp, sanitetstropp, sambandstropp og stabstropp med hundelag og militærpolitilag.
​​Trening og operasjoner ledes fra styrkens TOC (Tactical operation center) bestående av kommandoledelse, etterretningsenhet, OPS, logistikkenhet og sambandsenhet.

Har du gjennomført førstegangstjeneste og kunne ønske å gjøre en forskjell når landet vårt trenger det?

Søk opptak​